25 maart 2021 
7 min. leestijd

30-ers in je team

30-ers in je team

Zo ga je met dertigers om

Dertigers kunnen en willen veel, maar door de vaak hoge eisen die ze aan zichzelf stellen en de haast oneindige hoeveelheid mogelijkheden, vinden ze het nog wel eens lastig te ontdekken wat ze echt willen en hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Dertigers hebben met bepaalde lastige levens- en loopbaanvragen te maken.

Hoe zit het precies met deze generatie?

De dertigers

Managers hebben vaak te maken met werknemers van verschillende generaties.

Om goed om te gaan met de diverse wensen, grillen en eigenschappen van medewerkers is het goed kennis te hebben van de talenten, drijfveren, ontwikkelingsmogelijkheden en kenmerken van de verschillende generaties.

Dit wordt levensfasebewust personeelsbeleid genoemd.

Dit gaat over de hele loopbaan en geldt voor alle generaties.

Eén van die generaties is de groep mensen tussen de 25 en 40 jaar, kortweg ‘de dertigers’.

Dertigersdip, dertigers dilemma, quarterlife crisis

Dertigers dilemma, de dertigersdip of de quarterlife crisis.

Het zijn allemaal termen voor dezelfde beschrijving van de twijfels en worstelingen waar veel mensen tussen de 25 en de 40 mee kampen.

Vaak wordt het in verband gebracht met de vele keuzemogelijkheden die we tegenwoordig hebben en de daaruit voorvloeiende keuzestress.

Juist op een leeftijd waarop op zoveel levensgebieden (loopbaan, relatie, kinderen krijgen) belangrijke beslissingen genomen moeten worden, is het lastig als er zoveel te kiezen valt.

Maar er lijkt meer aan de hand.

Niet alleen de keuzestress zorgt voor dilemma’s.

Waardoor ontstaan de dilemma’s?

Het ontstaan van de dilemma’s van dertigers lijkt voor een groot deel te maken hebben met de fundamentele onduidelijkheid en onzekerheid over wie ze zijn en welk pad ze willen bewandelen in het leven.

Ze ervaren een gevoelsmatige druk bij dit pad dat voor het 40e levensjaar wel uitgestippeld zou moeten zijn.

Maar als je niet goed weet wie je bent, hoe kun je dan weten wat je wilt of waar je heen wilt?

Gevolg is dat we zien dat veel dertigers tegenwoordig twijfelen over hun baan, relatie, het kindervraagstuk en een sterke zelftwijfel kennen.

In de ogen van veel oudere generaties zeggen ze bij het minste geringste hun baan op of zijn ze continu op zoek naar nieuwe uitdagingen in hun werk en leven.

Voor de dertiger heel normaal, omdat hij het gevoel heeft niet anders te kunnen, maar voor de oudere generatie kan het overkomen als een uiting van verwend, egocentrisch en eigenwijs gedrag.

Waar herken je de dertigersdip aan?

De symptomen voor de dertigersdip of het dertigersdilemma zijn onder andere:

 • niet kunnen kiezen en veel piekeren over gemaakte keuzes
 • besluiteloosheid
 • zelftwijfel en onzekerheid
 • ontevredenheid
 • perfectionisme
 • sociale vergelijking (veel vergelijken met andere dertigers)
 • in sommige gevallen overbelasting en burn-out

Reacties op het 30-ers dilemma

We zien dat veel dertigers twijfelen, piekeren en uitstelgedrag vertonen, omdat ze niet goed kunnen kiezen.

Als ik niet kies dan kan het ook niet mis gaan”.

De belangrijke beslissingen en de vele mogelijkheden hierin zorgen als het ware voor verlamming.

Daartegenover staat de dertiger die juist alles wil.

Ook hij maakt geen echte keuze, maar probeert alles in zijn leven in te passen.

Dit is de dertiger met de overvolle agenda, die én een leuke baan, én een relatie, én een druk sociaal leven heeft en daarnaast als het even ook nog kan voldoende tijd aan sport, ontspanning, reizen en vrije tijd besteedt.

Als deze dertiger niet oppast, krijgt hij vroeg of laat te maken met overbelasting of burn-out.

Een verschijnsel dat bij veel (hoogopgeleide) dertigers voorkomt.

Is de dertiger echt zo’n duizendpoot ?

De vijftiger is vaak autoritair opgevoed, had minder kansen en moest vechten voor een interessante baan.

Daarentegen stond de dertiger als kind in het centrum van de belangstelling, werd gestimuleerd om alle kansen te grijpen.

En er lagen ook veel gelegenheden voor het oprapen.

Zonder alle dertigers over een kam te willen scheren, hebben veel dertigers gemeen dat ze als zelfstandige wezens zijn opgevoed.

Het begon al in de kindertijd.

Vrijwel elke dertiger had zijn eigen kamer met zijn eigen speelgoed, en hoefde dit niet, zoals de generaties ervoor, te delen met broertjes of zusjes.

Ook zijn veel dertigers van huis uit gestimuleerd om alle kansen te grijpen die mogelijk zijn.

Soms als goedmaker voor wat hun ouders niet hebben kunnen doen.

Dertigers zijn al van jongs af aan gewezen op hun verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

De slogan `Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid´ is typerend voor de generatie dertigers en was bedoeld om meisjes in de banken van HBO’s en universiteiten te krijgen.

Het gevolg is dat veel dertigers op jonge leeftijd vaak al veel bereikt hebben.

Deze snelle ontwikkeling heeft ook de ontwikkeling van een aantal talenten teweeg gebracht, die typerend zijn voor deze generatie.

De talenten van dertigers

De dertigers groeiden op in een sterk veranderende maatschappij.

En in tegenstelling tot voorgaande generaties ontwikkelden zij op natuurlijke wijze de competenties:

 1. flexibiliteit
 2. netwerken
 3. communicatie en
 4. creatief denken

Hieronder worden deze talenten toegelicht.

Talent 1: Flexibiliteit

Door de sterk veranderende omgeving, hebben dertigers goed geleerd zich snel aan te passen.

Dertigers hebben in hun relatief korte carrière vaak in meer organisaties gewerkt dan de oudere generatie tijdens hun hele werkzame leven.

Het is de trend om te ‘jobhoppen’ en het staat zelfs minder goed op je CV als je ergens te lang blijft plakken.

Dit aanpassingsvermogen is enerzijds voordelig voor een organisatie, omdat je met de dertiger vele kanten op kunt.

De keerzijde is dat de dertiger zelf ook snel ‘verveeld’ raakt en een nieuwe uitdaging zoekt.

Talent 2: Goed kunnen netwerken

Waar vroeger kennis en kunde belangrijke talenten waren, zijn in de huidige tijd sociale vaardigheden en effectief netwerken belangrijk.

We leven in een netwerk maatschappij, waarin de enorme groei en het succes van ‘social media’ een feit is.

Iedereen heeft tegenwoordig een facebook-account.

Er worden zaken gedaan via LinkedIn en twitter en op internet wemelt het van de fora en blogs.

Juist door de vele banenwisselingen en het drukke sociale leven (al dan niet in verenigingsverband) kent de dertiger het belang van goed netwerken en heeft hierin de nodige vaardigheden ontwikkeld.

Dertigers weten mensen te verbinden, zowel binnen een organisatie als van verschillende organisaties.

Talent 3: Sterke communicatieve vaardigheden

In het verlengde hiervan liggen de sterke communicatieve vaardigheden van de dertiger.

Juist doordat hij van huis uit alle mogelijkheden kreeg, is hij niet op zijn mondje gevallen.

Daarnaast wordt het steeds gewoner om over dingen te praten, waaronder de meer persoonlijke kant van het werk.

Dat is ook te zien aan het groeiende aantal mensen dat voor persoonlijke of werkgerelateerde problemen een psycholoog of coach inschakelt.

Deze assertiviteit kan de oudere werknemer lastig vinden, omdat deze de dertiger als veeleisend kan ervaren.

Toch kan het de organisatie veel opleveren, doordat de dertiger een goede onderhandelaar is en kansen ziet die de oudere generatie mogelijk over het hoofd ziet.

Talent 4: Creatief denken

Doordat ze relatief weinig levenservaring hebben en nog niet zo door de wol geverfd zijn, hebben dertigers nog een open geest.

In hun ogen is alles mogelijk, wat een positieve uitwerking heeft op het innovatieve vermogen.

Hiermee kunnen zij vastlopende organisaties helpen in beweging te komen en een nieuwe weg in te slaan.

Het kan zorgen voor een frisse wind door de organisatie en bedrijven helpen aan nieuwe producten en diensten.

De Drijfveren van dertigers

Nu we de dilemma´s van dertigers kennen en weten hoe het komt dat de dertiger zo´n duizendpoot is, wordt het tijd te onthullen wat de moderne dertiger drijft.

Uit onderzoek van Nienke Wijnants (Het Dertigers Dilemma), blijkt dat dertigers de volgende zaken belangrijk vinden:

 1. goede baan
 2. leuke relatie
 3. zelfontwikkeling/doorgroeimogelijkheden
 4. vrije tijd /ontspanning
 5. maatschappelijk verantwoord bezig zijn/vrijwilligerswerk
 6. kinderen
 7. mooi huis
 8. goede balans werk-privé

Alles tegelijk en perfect

Dertigers willen een goede baan, een leuke relatie, een mooi huis, een auto, leuke vrienden en kinderen.

Ze willen eigenlijk alles.

En het liefst alles tegelijk en in perfecte ‘staat’.

Ze zijn vaak opgegroeid met het idee dat alles kan en de groeiende meerkeuzemaatschappij in de afgelopen dertig jaar heeft ervoor gezorgd dat het scala aan mogelijkheden enorm toegenomen is.

De dertiger van tegenwoordig is een behoorlijke perfectionist.

Wat ze doen, willen ze goed doen.

En je kunt je voorstellen dat op het moment dat je alles wilt doen en alles goed wilt doen, de druk op de ketel erg hoog kan worden.

En willen nog veel meer

Dertigers zoeken een balans tussen zelfstandigheid en erkenning ontvangen.

Enerzijds willen ze graag verantwoordelijkheid.

Dit geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen en het stelt ze in staat een stuk van zichzelf in te kunnen brengen in het werk.

Anderzijds verlangen ze naar complimenten en een schouderklopje voor wat ze doen.

Beide (verantwoordelijkheid en erkenning) versterkt het gevoel van eigenwaarde.

Geef 30-ers uitdagingen!

Wil jij als teamleider je dertigers geïnteresseerd en gemotiveerd houden, dan is het belangrijk dat je ze voldoende uitdaagt.

Maar ook weer niet teveel, want de van nature perfectionistisch ingestelde dertiger kan ook de neiging hebben om zichzelf over de kop te werken.

Dertigers hebben er namelijk een handje van om zich continu te vergelijken met leeftijdgenoten.

Heeft zijn beste vriend opslag gekregen, dan wil de dertiger dat ook.

Hebben al haar vriendinnen kinderen, dan wordt het hoog tijd hier ook eens over na te denken.

Schaduwzijde van al die ambities

Dertigers proberen krampachtig aan alle verwachtingen te voldoen.

Aan die van hun ouders, partner, baas, vrienden en niet te vergeten aan die van zichzelf.

De neiging om zich met anderen te vergelijken, levert meestal op dat de dertigers zichzelf als minder beoordeelt dan zijn leeftijdsgenoten.

Ook dit heeft te maken met het gebrek aan voldoende eigen identiteit en authenticiteit.

Voor de dertiger is het belangrijk om wanneer hij merkt dat hij aan verwachtingen van zijn omgeving probeert te voldoen, zich steeds de vraag stelt “Wat wil ik in deze situatie?”.

Dit maakt hem bewust van zijn eigen wensen en drijfveren.

De 30-er als teamleider

Door zijn gedrevenheid en zijn talent voor netwerken, communicatie en innovatievermogen is de dertiger een geschikte kandidaat voor het teamleiderschap.

Maar een kanttekening is op z’n plaats.

Het is belangrijk niet in de valkuil te stappen van het over het hoofd zien van de onervarenheid van de aankomende Teamleider.

Juist doordat de dertiger zo graag en zo snel vooruit wil, kan het zijn dat zijn enthousiasme de overhand krijgt boven zijn (levens)ervaring.

Ben jij zo’n 30-er?

Ben jij zo’n dertiger, realiseer je dan, dat door goede ondersteuning je op jonge leeftijd jezelf tot een effectieve leider kunt ontwikkelen.

Bent u manager van een Teamleider?

Geef jonge Teamleiders de support die ze nodig hebben.

Een geliefde vorm is leiderschapstrainingen en coaching on the job.

Leiding geven aan een “Lerend PraktijkTeam” is een prima broedplaats om iemands kwaliteiten te ontdekken.

Tot slot

Veel succes met de dertigers in jouw organisatie!

Over de schrijver
Jan Olav Smit is mede founder van DPP2. Hij is trainer, docent, auteur en sinds 2000 bezit hij het bureau HGMR dat maatwerk trainingen levert voor (direct) leidinggevenden en teams. De afgelopen 30 jaar adviseerde hij 100-en organisaties en trainde 1.000-en medewerkers, studenten en (direct)leidinggeven. Auteur van het boek "Ontketen Teamkracht".
Reactie plaatsen