Teamleren

Teamleren

Teamleren is het gezamenlijk opstellen van normen, waarden, regels en afspraken die de houding, het gedrag en het resultaat van het team bepalen.
Een lerend team formuleert gezamenlijk doelen en bepalen samen wat nodig is om die te realiseren.
In veel gevallen betekent dat het team aanvullende kennis en kunde moet aanleren om beoogde resultaat te behalen. Het gaat dan om interpersoonlijke processen, hoe werken we samen, en doelgericht leren, hoe bereiken we het doel.

Waarom Teamleren?

We werken steeds vaker samen als team, mede om de volgende redenen:

1. vraagstukken worden steeds complexer om alleen op te lossen

2. samen kun je sneller grotere doelen bereiken

3. een team kan meer slagkracht ontwikkelen

4. de noodzakelijke kennis en kunde is verdeeld over verschillende teamleden

5. verminderde kwetsbaarheid van de organisatie omdat kennis en kunde binnen het team is verdeeld in plaats van één expert.


Veel aandacht voor Teamleren

Teams vormen de kern van veel organisaties.

Willen zij op korte en langere termijn impact leveren dat is teamleren een belangrijke voorwaarde.

Teamleren is geen luxe, maar noodzaak.