Capaciteit

Capaciteit

Capaciteit is het vermogen tot opslaan of verwerken van:

 • transport (aantal vrachtwagens)
 • productie (aantal producten maken per uur)
 • producten (magazijn)
 • data (geheugen, harde schijf)
 • elektriciteit (accu, condensator)
 • mentale capaciteit in de zin van vermogen tot opslaan van informatie (leren)

Capaciteit is beschikbaar of moet worden aangevuld.

Vaak wordt het woord capaciteit gebruikt om de kwaliteit en beschikbaarheid van mensen uit te drukken. “Hij heeft de capaciteit om deze klus te klaren.

Productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid goederen en diensten die men kan produceren in een gegeven tijdsinterval wanneer alle productiefactoren worden ingezet.

Capaciteitsmanagement is sturen op efficiency en effectiviteit. Teveel capaciteit lijkt effectief, het biedt altijd mogelijkheid om klanten te helpen, maar is inefficiënt omdat niet alle beschikbare capaciteit wordt gebruikt.

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden klanten
 • up-to-date machinepark, transport, opslag
 • professioneel capaciteitsmanagement: logistiek, assets, onderhoud en planning
 • voldoende competente medewerkers
 • hoog rendement

Voorbeelden van remmende krachten:

 • grote variatie in klantvraag waardoor het rendement onder druk kan komen te staan:
 • te weinig vraag: leegloop / boventallig personeel, geen dekking vaste kosten / hoge kosten
 • te veel vraag: te weinig capaciteit / overwerk, extra inhuur, uitbesteden / hoge kosten
 • onbetrouwbare capaciteit door storingen en ongepland onderhoud
 • onbetrouwbare leveringen
 • te kleine magazijnen

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Stem vraag en aanbod op elkaar af. Voorspel vraag en aanbod mede aan de hand het verleden, seizoen patronen, heden en toekomst. Hiermee kun je variëren in doorloop- en levertijden. Maak rekensommen om het goede evenwicht te vinden tussen kosten en rendement.

Flexibiliseer de capaciteit. Varieer de capaciteit op basis van de klantvraag of historische informatie. Maak gebruik van de flexibiliteit door middel van overwerken, ploegen, flexkrachten of besteed capaciteit uit.

Maak verborgen capaciteit vrij. Ga efficiënter werken. Pas LEAN technieken toe en richt (werk)processen slimmer in.

Stabiliseer de variatie in vraag. Benut je productiecapaciteit beter door het aanbod te harmoniseren. Hierdoor verminder je opstart- en omsteltijden. Denk bijvoorbeeld aan het bundelen van orders.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!