Commitment

Commitment

Commitment is de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid.

De mate van commitment is afhankelijk van:

 • visie en missie: aantrekkelijkheid en het bieden van een positief (persoonlijk) perspectief
 • druk: noodzaak om te veranderen
 • ontevredenheid: het verlangen naar een betere situatie
 • eerste stappen: aantonen van het eerste bewijs voor succes
 • realisme: het geloof en vertrouwen dat de belofte kan worden nagekomen
 • competentie: het vertrouwen om de belofte na te komen.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • ontevreden klanten
 • lage productiviteit
 • lage veranderbereidheid

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden klanten
 • loyale medewerkers
 • afspraken worden nagekomen
 • hoge productiviteit
 • bovengemiddelde veranderbereidheid

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Communiceer helder. Besef dat mensen zich committeren als ze weten waar ze aan toe zijn. Wat er van hen verwacht wordt en wat ze kunnen beloven. Vertel het verhaal, wees duidelijk over de aanleiding, de doelstelling, wie betrokken is en wat er van iedereen wordt verwacht. Vertel je verhaal op enthousiaste en authentieke wijze. Als mensen jouw verhaal “voelen” dan ben je geslaagd in je communicatie. Laat eventueel een opname maken van je verhaal. Publiceer dit op intra- of internet. Laat ruimte vrij voor reacties.

Laat je team problemen oplossen. Start een gesprek met je team omdat je bijvoorbeeld enkele verontrustende indicatoren signaleert zoals inzakkende productiviteit, afspraken die niet worden nagekomen, toenemend cynisme, lage motivatie. Begin met het aangeven van je doelstelling:

 • evalueren van onze huidige positie
 • vaststellen problemen en
 • vinden van oplossingen.

Geef aan wat je de afgelopen maanden waarneemt aan afwijkend houding en gedrag. Benoem wat goed gaat en wat nadelig werkt om teamdoelen te realiseren. Zorg dat mensen persoonlijk betrokken raken. Laat hen de volgende vragen beantwoorden en op een geeltje noteren: “Wat doen we goed? Wat staat volgens jou een sterkere teambetrokkenheid in de weg? Welke acties of veranderingen (één of twee) zouden onze betrokkenheid bij de missie nieuw leven inblazen?”. Schrijf op drie flip-overvellen deze vragen en laat ieder teamlid zijn geeltjes op hierop plakken. Maak van je team drie subgroepen. Geef elke groep één van de vellen en laat hen de antwoorden sorteren op thema en maak een overzicht van de diverse meningen en ideeën. Bespreek te resultaten en maak een actieplan.

Stimuleer betrokkenheid. Meld positieve berichten. Verspreid een bericht van een tevreden klant of meld het succes van de week.

Toon voorbeeldgedrag. Spreek jouw commitment zonder twijfel uit. Oefen eventueel voor de spiegel en test je geloofwaardigheid.

Doe een beroep op intrinsieke motivatie. Spreek mensen met een cynische houding aan op hun houding en gedrag. Doe dat één op één. Luister wat ze te zeggen hebben. Soms raken ze door jouw persoonlijke aandacht en overtuiging weer intrinsiek gemotiveerd en kiezen voor commitment. Zo niet, dan zijn zij elders beter op hun plaats.

Bevorder commitment in teams. Maak onvoorwaardelijk keuzes, focus op één teamdoel en ondersteun jouw medewerkers om die doelstelling te bereiken. Leer door elkaar feedback te geven. Verhoog de betrokkenheid van de teamleden. Waardeer het tonen van commitment in houding en gedrag.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!