Erkenning – waardering

Erkenning - waardering

Erkenning is een licentie van vakbekwaamheid.

Sommige bedrijven hebben een erkenning nodig als ze werken met rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren), diervoeders, levende dieren en kiemgroenten.

Erkenningen zijn dikwijls brancheafhankelijk en gekoppeld aan:

 • product of dienst – opleiding
 • kwaliteitsnorm – ISO, NEN
 • beroepsuitoefening – diploma

Voorbeelden van remmende krachten:

 • overtreding, risico op aansprakelijkheid
 • niet meer mogen leveren aan klanten, niet voldoen aan klantcriteria
 • omzetverlies
 • daagt niet uit tot denken buiten de bestaande kaders, doordat normen vastliggen.
 • extra werkzaamheden (administratie)

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden klanten
 • grote(re) kans op orders
 • voldoen aan klant- en wettelijke eisen
 • helpt om de processen die er toe doen te optimaliseren
 • verhoging van efficiency, wat resulteert in kostenbesparingen
 • tijdig signaleren van problemen
 • positief bedrijfsimago

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Stel de noodzaak van erkenning – certificering vast.

Stel een projectteam in. Het liefst een afvaardiging van de organisatie. De personen die in het projectteam zitting nemen dienen de processen te kennen en moeten in staat zijn eventuele aanpassingen door te voeren in de organisatie. Maak een overzicht van de onderwerpen.

Maak een handboek. Ontwerp, verbeter en documenteer processen, procedures, formulieren, instructies, etc..  Voorbeelden van documenten zijn proces- en werkbeschrijvingen en een klachtenprocedure. Hanteer de procesbenadering: input, proces en output. Bedenk per processtap welke managementinformatie het als output moet leveren. Redeneer vanuit de klant, zoals welke eisen aan een product of dienst worden gesteld en hoe dit door de organisatie wordt gecommuniceerd.

Laat het handboek goedkeuren. Schakel een certificeringsinstituut in om het handboek te waarderen.

Werk volgens het handboek.

Toets de erkenning en certificaten. Laat een audit uitvoeren door een extern bureau om het handboek en de uitvoering hiervan te toetsen.

Pleeg periodiek onderhoud. Actualiseer regelmatig het handboek, met bijbehorende instructies en procedures, mede veroorzaakt door nieuwe normen, interne audits en directiebeoordeling.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!