Ervaring

Ervaring

Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of situaties.

Iemand die aanzienlijke ervaring bezit op een bepaald gebied, noem je een expert, en zijn ervaring expertise.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • veel fouten, hoge faalkosten
  • lage productiviteit

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • tevreden klanten
  • hoge productiviteit
  • breed inzetbaar
  • probleemoplossend
  • effectief en efficiënt organiseren
  • ruimte om te leren
  • open sollicitaties
  • mooie opbouw: leerling – gezel – meester


Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Bevorder het leren van nieuwe ervaringen. Maak medewerkers bewust dat werkzekerheid in de toekomst mede afhankelijk is van ervaring en leervermogen. Jobrotation en stages maken dit mogelijk. Nodig medewerkers uit om nieuwe ervaringen op te doen bij andere afdelingen. Introduceer stages bij collega bedrijven. Wissel personeel uit om ervaringen te delen.

Train, train, train. Leid je mensen op in datgene wat nodig is voor hun  werk.

Hanteer het leerling- gezel – meester systeem. Een eeuwenoude methode waarbij de leerling meeloopt met de meester en zich gaandeweg door afkijken, oefenen, meelopen, overnemen de beroepshandelingen eigen maakt. De leerling wordt hiermee gezel en mag zich na vele jaren Meester noemen. Het centrale thema hierbij is de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de medewerker.

Werk met leerprojecten of stoporders. Creëer leerprojecten of hou wat klussen achter de hand die je als leerobject aanbiedt.

Bevorder het experiment. Geef ruimte aan spontante initiatieven. Deze nieuwe ervaringen kunnen tot mooie perspectieven leiden. Loslaten en ruimte bieden zijn essentieel voor het experiment.

Gebruik intranet, prikbord of een poster bij de koffieautomaat om verborgen ervaring op te sporen. Bevraag binnen de organisatie naar de ervaring die je zoekt. Wellicht komt uit onverwachte hoek het gewenste antwoord.

Trek ontbrekende ervaring aan. Huur flexkrachten in of trek nieuwe medewerkers aan.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!