Kennis

Kennis

Kennis is het vermogen, informatie in kwalitatief goede beslissingen om te zetten, om te kunnen voorspellen hoe mensen en dingen zich gedragen. Kennis wordt vergaard door studie, onderzoek of oefening.

Kennis is een persoonlijke bekwaamheid: het vermogen waarin weten en toepassen zijn geïntegreerd.

Kennis wordt – naast arbeid, kapitaal en grondstoffen – wel de vierde productiefactor genoemd en is daarmee één van de belangrijke pijlers van organisaties. De voornaamste bron van concurrerend vermogen bestaat steeds meer uit de combinatie van kennis, informatie, intellect en creativiteit. Essentieel om klantwaarde te blijven leveren.

Vormen van kennis:

 • theoretische kennis: weten omwille van het weten
 • praktische kennis: om voordeel te behalen met de verworven kennis
 • impliciete kennis: aanwezig als gevolg van opleiding of werkervaring
 • expliciete kennis: informatie al of niet digitaal vastgelegd in tekst, beelden of formules
 • know – why: het verklaren van fenomenen
 • know – how: de toepassing van kennis die mensen kan ombuigen tot actie, of tot het geven van concrete adviezen
 • know – what: de feitelijke kennis, ontwikkelen van regels

Kenniswerkers zijn mensen die werken binnen kennisintensieve organisatie, bijvoorbeeld een advocaat.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • ontevreden klanten
 • veel fouten, bovengemiddelde faalkosten
 • hoog risicoprofiel, bijvoorbeeld doordat kennis slechts bij enkele medewerkers aanwezig is
 • lage productiviteit
 • ongewenst personeelsverloop

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • draagt bij in de realisatie van organisatiedoelstellingen
 • hoge productiviteit
 • tevreden klanten
 • concurrentievoordeel
 • tevreden en loyale medewerkers
 • professioneel aanname- en doorstroombeleid
 • open sollicitaties
 • kennis is actueel, relevant, toegankelijk, bruikbaar en ondersteunend aan processen en beslissingen


Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Voer kennismanagement in. Benoem een kennismanager ter bevordering van de efficiënte en effectieve verwerking en benutting van kennis.  Analyseer de huidige en de benodigde kennis. De effectiviteit van aanwezige kennis. De organisatie van kennisvergaring, – verrijking en –doorstroom. Formuleer kennis-doelstellingen en beoogde resultaten. Selecteer verbetermaatregelen en introduceer instrumenten. Voer bijvoorbeeld kenniskaarten in of een FAQ-gedeelte op intranet.

Haal je team bij elkaar en bespreek samen met (externe) experts, welke kennis nodig is om het organisatie doel te behalen. Maak een actieplan hoe deze kennis zo snel mogelijk binnen je team komt. Je daarbij denken aan bijvoorbeeld intern opleiden, inkopen van kennis of uitbesteden aan externe kenniswerkers.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!