Lef – moed

Lef – moed

Een onsje moed weegt zwaarder dan een ton geluk

Lef of moed is de brug tussen willen en doen.

Moed is geloven in jezelf. Moed is zelfvertrouwen in actie. Moed is de bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan om daarmee een vooropgesteld doel te bereiken. Moed heeft betrekking op de angst en dreiging in de toekomst, maar bestaat vooral in het heden. Moed is individueel en persoonlijk. Het is een besluit, een daad. Doen zonder garantie op positief resultaat.

Je kunt lef hebben op verschillende gebieden:

 • fysiek: voor het eerst een parachute sprong maken
 • sociaal: je kwetsbaar opstellen
 • zakelijk: het starten van een eigen onderneming
 • psychologisch: jouw overtuigingen ter discussie stellen

Mensen die lef hebben, beschikken over zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Leven met meer diepgang, richting, tevredenheid en geluk.

Met lef kom je in je energie en haal je het beste uit jezelf. Lef verruimt jouw blik en vergroot je wereld.

Bij een moedige levenshouding hoort een realistische en optimistische kijk op de dingen: “Op de één of andere manier lukt het me vast wel weer!”.

Je geniet van je successen. Teleurstellingen ervaar je als een onvermijdelijk bijproduct van actief bezig zijn, en…. ook om van te leren.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • laag zelfvertrouwen
 • medewerkers komen gedeeltelijk uit de verf
 • weinig vernieuwing ondanks de energie en vele creatieve ideeën
 • kansen blijven liggen
 • risico te worden gestraft, indien je faalt
 • uitstelleritus waardoor spannende situaties vooruit worden geschoven, zoals een lastig gesprek, een presentatie geven aan een klant, vragen om een nieuwe uitdaging, functie of taak, initiatief nemen voor een nieuw project of doorvoeren van veranderingen
 • belemmerende gedachten vinden bijval zoals: “Dat kan ik nooit.” of  “Dit mag vast niet.” of “Ik heb het even geprobeerd, maar het is niet gelukt.”,  “Ik wil mijn baas niet teleurstellen, stel dat het mislukt!”,  “Ik weet niet waar ik moet beginnen.”, “Morgen begin ik er echt aan!”. Aangeleerde machteloosheid.
 • veel stuurlui aan wal

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • zelfvertrouwen, ondernemend gedrag
 • betere prestaties, nieuwe kansen en hogere rendementen
 • hoge veranderbereidheid
 • hoog innovatievermogen
 • persoonlijke groei

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Bied een veilige omgeving om te experimenteren. Geef medewerkers de ruimte om te oefenen met nieuwe situaties. Beoordeel ervaringen op moed, daarna op resultaat. Werk met een minimale set aan regels; toets je experiment met minstens één collega voordat je begint en deel periodiek de leerervaringen van je experiment met je team.

Doe aan teambuilding. Koppel een aantal oefeningen voor het bevorderen, ervaren en tonen van moed. Onder begeleiding en zekere groepsdruk staan mensen open moed te tonen. Vermijd de situatie dat je team dingen moet doen die zij niet echt willen.

Geef zelf het goede voorbeeld. Laat zien dat jij ook dingen voor de eerste keer doet en moed bijeenraapt om ze toch te doen. Vertel de uitkomsten. Ook als ze tegenvallen. Dat hoort bij moed tonen. Je bent niet verzekerd van een positieve uitkomst. Het leereffect maakt dat het een volgende keer meestal beter verloopt.

Laat je zien, stel je kwetsbaar op. Oefen intern of tijdens een externe training met moeilijke situaties en speel deze na. Wissel steeds van rol en experimenteer met verschillende houdingen en gedragsstijlen. Blijf niet als publiek zitten.

Ontdek en bouw op je sterke punten.

Accepteer dat je niet alles kan of weet.

Ontwikkel lef. Moediger worden gaat het best in kleine stappen. Ontwikkel je bestaande eigenschappen en  beoefen vooral nieuwe dingen. Ervaar steeds een nieuwe succeservaring !

Deel je doel op in kleine stappen. Dat is effectiever en voelt ook prettiger en meer ontspannen. Je stapt hierdoor makkelijker uit je comfortzone en je lef groeit mee.

Geef jezelf toestemming voor actie. Liever later een excuus aanbieden aan je leidinggevende.

Het moment om te beginnen is nu! Stel niet uit tot morgen wat je vandaag doen kunt.

Oefening baart kunst. Soms is het nodig langer te oefenen. Niet alles hoeft makkelijk te gaan. Wees geduldig, blijf je koers volgen en ga door met oefenen.

Schep realistische verwachtingen. Stel in eerste instantie normale eisen aan jezelf. Goed is goed genoeg. “Een 7 is ook voldoende hoor!”. Je verlaagt hiermee het risico op teleurstelling en het gevoel van falen, waardoor je lef  groter wordt dan je angst.

Vergroot je zelfvertrouwen. Vind gericht eerdere succeservaringen en buig je belemmerende overtuigingen om.

Accepteer de situatie waarbij een genomen risico zich werkelijk voordoet. Aanvaard dit risico als een mogelijke uitkomst van jouw actie. Organiseer op voorhand steun in het geval het risico zich aandient.

Verhoog je frustratietolerantie. Hanteer een effectieve copingstijl, de wijze waarop jij na een nare ervaring opkrabbelt.

Vind leergierige en ondernemende medewerkers. Geef hen eigen verantwoordelijkheid over hun inzetbaarheid en toegevoegde waarde. Bevorder het werkondernemerschap en beloon hen met een matig salaris in combinatie met winstdeling.

Stel bestaande regels, methoden en patronen ter discussie. Denk en handel eens buiten de kaders.

Ga tijdelijke verbindingen aan met mensen met dezelfde ambitie.

Nodig een moedig mens uit. Laat op een bijzondere bijeenkomst iemand een inspirerend verhaal vertellen waarbij moed een belangrijk thema vormt. Dit kan een collega zijn of een “bekend” persoon. Topsporters beschikken over boeiende verhalen waarbij lef en moed het grote verschil maakte tussen verlies en winst. Er zijn sprekers die de vaardigheid in huis hebben om dit soort situaties met mensen te delen. Waarbij iedereen wordt uitgenodigd moed te tonen.

Verhoog je zelfvertrouwen om moed te verzamelen:

 • Glimlach, en voel je snel beter. Met glimlachen maakt je lichaam endorfine aan waardoor je direct een fijn gevoel krijgt. Ook stimuleert een glimlach de bloedcirculatie van je gezicht, waardoor je spieren ontspannen.  Geef je iemand een glimlach … dan krijg je er bijna zeker een terug. Een enorme impuls voor je zelfvertrouwen.
 • Maak oogcontact. Met oogcontact straal je zelfvertrouwen uit. Maak oogcontact wanneer je mensen ontmoet. Wanneer je ergens moet spreken, maak eerst rustig oogcontact met je publiek. Je krijgt hierdoor meer aandacht van je toehoorders en jouw stress neemt af.
 • Loop snel. Verhoog je zelfvertrouwen door 25% sneller te lopen dan je gewend bent, ook al heb je geen haast.
 • Zorg voor een goede houding. Met de houding die je aanneemt vertel je de ander jouw verhaal. Mensen met rechte schouders stralen zelfvertrouwen uit. Ze zijn enthousiast over wat ze doen en ze beschouwen zichzelf als belangrijk. Zorg voor een goede houding en je voelt je automatisch zekerder. Sta rechtop en hou je hoofd omhoog. Met goede non-verbale lichaamstaal maak je een positieve indruk op anderen en voel je jezelf energieker.
 • Verander je innerlijke stem. Gebruik positieve affirmaties om je innerlijke stem te veranderen. Je hebt dan de sleutel tot je gevoel te pakken om naar buiten toe je zelfvertrouwen te tonen. Schakel je kritische innerlijke stem uit die je vertelt dat je minder bent dan de ander, niet goed genoeg, dom, dik, dun of lui.
 • Vergeet andermans normen. Hou je vast aan jouw eigen normen en waarden. Andere mensen hebben andere normen en waarden dan jij en hoe hard je het ook probeert, je zult het nooit voor iedereen goed doen. Mensen hebben verschillende ideeën over wat wel en niet aanvaardbaar is. Goed publiek accepteert wie jij bent zolang jij hen ook accepteert.
 • Zorg voor een goede verschijning. Zie je er fris en verzorgd uit. Creëer een eerste goede indruk.
 • Wees positief. Spreek positief over jezelf, je toekomst en je ontwikkeling. Vertel je sterke punten en kwaliteiten aan anderen. Door dit te doen versterk je jezelf en groei je in een positieve richting.
 • Accepteer complimenten. Neem complimenten op een positieve manier ter harte. Kijk de ander aan, bedank voor het compliment en glimlach. Hierdoor groeit je zelfvertrouwen enorm.
 • Vertrouw op jezelf. Sta stil bij je successen, benoem wat je allemaal kunt. Vertrouw op je eigen beslissingen. Het opbouwen van je zelfvertrouwen komt van binnen … het is het geloof in jezelf. Praat er ook eens over met één of twee goede vrienden, bij wie je jezelf durft te zijn. Accepteer jezelf zoals je bent en hou van jezelf. Het is verbazingwekkend hoe snel je zelfvertrouwen toeneemt.

Laat je coachen. Ga in gesprek met een business coach en ervaar de krachtige technieken om lef en moed te ontwikkelen.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!