Macht

Macht

Macht is het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in.

Macht uitoefen, doe je fysiek, economisch, ideologisch, mentaal of relationeel.

Je verkrijgt macht door:

 • positie: de functie van een persoon bepaald het gezag.
 • referentie: mensen stemmen hun gedrag af op iemand die ze bewonderen. Die persoon haalt zijn macht uit zijn charisma of uit identificatie. Deze macht is gebaseerd op emotie.
 • deskundigheid: toegekende of verdiende macht. Deze vorm van macht is gebaseerd op feiten.
 • informatie: toegang tot gegevens en feiten
 • middelen: toegang tot geld en tijd
 • beloning: iemand beïnvloeden door middel van één of meerdere beloningen
 • dwang: iemand beïnvloeden door te dreigen met straf.

Voorbeelden van machtsmiddelen binnen organisaties zijn:

 • economisch: afdwingen van korting, dreigen met een boete
 • informatie: onthouden of juist verstrekken van informatie
 • persoonsgebonden: wel of niet ondersteunen door het delen van kennis of ervaring
 • relationeel: iemand negeren of introduceren in (verborgen) netwerk

Voorbeelden van remmende krachten:

 • weinig meevoelend en abrupte manier van doen; mensen voelen zich ongemakkelijk om open en eerlijk te zijn
 • uitingen van status en prestige
 • snel kwaad, ongeduldig en prikkelbaar
 • uitingen van manipulatie, intimidatie en dwang
 • veel oog voor de taak, weinig voor mens en relatie
 • wraak na een provocatie
 • controle
 • stress
 • corruptie

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • doelen bereiken met balans voor mens en taak
 • snelle besluitvorming
 • samenwerking
 • respect
 • hoge productiviteit
 • laag ziekteverzuim

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Doe aan zelfonderzoek. Vraag van onpartijdige bronnen feedback over jouw gedrag en specifiek over jouw inzet van macht.

Weeg de voordelen van het machtstreven af tegen de nadelen. Ontdek hoe ondoeltreffend deze gedragsstijl is.

Beoordeel de kwaliteit van jouw relaties. Ga ten minste één intieme vertrouwelijke relatie met iemand aan.

Vergroot je vertrouwen in anderen door opdrachten te delegeren. Bekijk de resultaten objectief om te ervaren of de kwaliteit vergelijkbaar is en hoeveel tijd je hiermee bespaart.

Luister meer naar anderen.

Word mentor. Steun één persoon in het bereiken van carrièredoelen.

Bestrijd corruptie door een controlesysteem. Beschik over de bevoegdheid om een machthebber te corrigeren.

Gebruik de kunst en kunde van politiek programmeren. Analyseer het besluitvormingsproces en organiseer de activiteiten om te komen tot goede besluitvorming.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!