Mensbeeld

Mensbeeld

Een mensbeeld is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat het betekent mens te zijn.

Mensbeelden zijn verbonden met (historische bepaalde) filosofische, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. Mensbeelden worden ook gebruikt om groepen mensen te typeren, bijvoorbeeld “De jeugd van tegenwoordig is individualistisch!”.

De wijze waarop je naar mensen kijkt, bepaalt hoe jij op hun houding en gedrag reageert. McGregor ontwikkelde hiervoor theorie X, theorie Y.

Theorie X schetst de situatie dat werknemers lui zijn. Je moet ze dus dwingen om te werken. Controle is noodzakelijk en een hiërarchische structuur is nodig met een kleine span of control op elk niveau. Volgens Theorie X hebben werknemers weinig ambitie, vermijden ze verantwoordelijkheid en willen geen veranderingen. Als je die deze theorie aanhoudt, ga je ervan uit dat jouw teamleden werken voor hun eigen belang. Je hebt een pessimistische kijk ten opzichte van je werknemers. Je vermoedt dat geld verdienen de enige reden is waarom jouw werknemers voor je werken. Je wijst je werknemers terecht zonder af te vragen of de fout misschien ligt aan het systeem, het beleid of management van de organisatie. Managers die deze theorie omarmen, nemen een autoritaire stijl aan sporen hun personeel aan via bestraffing, beloning en strikte controle.

Theorie Y schetst het tegenovergestelde mensbeeld. Uitgangspunt is dat mensen graag van werken houden en zichzelf kunnen aansturen. Motivatie wordt in deze situatie gerealiseerd via betrokkenheid en inspraak.

Het Nieuwe Werken

Bij het “Nieuwe Werken” is vertrouwen in je team wezenlijk omdat directe controle niet meer aan de orde is. Waar voorheen aanwezigheid op de werkplek nog de norm was, verschuift dat naar output van de medewerker.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • wantrouwen
  • veel controle
  • eerst zien, dan geloven

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • onderling vertrouwen
  • goede samenwerking
  • hoge productiviteit
  • eerst geloven, dan zien

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Laat je vooroordelen los. Ervaar dat mensen wel te vertrouwen zijn. Geef eens een opdracht aan iemand, zonder controle en ervaar de resultaten. Geef mensen duidelijk jouw vertrouwen en vertel hen dat je in hun kunnen gelooft

Hanteer de mentorstijl als je medewerkers aanstuurt die volgens “Het Nieuwe Werken” – principe werken. Stuur op output.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!