Verlangen

Verlangen

Verlangen zonder actie is een droom

Succes begint met verlangen. Een groot verlangen geeft grote resultaten, net zoals een groot vuur veel hitte produceert!

Verlangen is een sterke wens naar een persoon, object of situatie. Zintuiglijk verlangen is hunkering naar voedsel, aanraking, muziek of rust.

Verlangen kan bestaan naar een gewenste situatie toe: “Ik zou zo graag rijk willen zijn.” Of een vlucht van een bestaande situatie “Ik wil nooit meer schulden hebben.”.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • klaagcultuur, sleur, saai
  • hier kan toch niets, er is nooit geld voor zoiets beschikbaar
  • geen toekomstperspectief ervaren
  • reactief gedrag

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • proactief à mensen spreken hun verlangens uit
  • gemotiveerd om de huidige situatie te veranderen
  • hoog verandervermogen
  • loyale en tevreden medewerkers, plezier, fun
  • hoge frustratietolerantie en volharding

Wat je kunt doen

Verhoog je verlangen naar succes. Maak je verlangen om jouw doel te bereiken groter dan je angst om te mislukken. Overtuig jouw mind dat jij je doel kunt en zult bereiken. Herhaal regelmatig de juiste affirmatie om het vuur van je passie op te stoken… . Visualiseer je einddoel en vorm een innerlijk ‘plaatje’ van je doel en haal het dagelijks voor de geest! Vul je hoofd met gedachten en beelden over de voordelen van je doel. Ruim je onbewuste saboteur(s) op en ga met schone lei verder door telkens opnieuw te beginnen!

Spreek dagelijks jouw verlangens hardop uit. Doe dit ook bij de directie, management en je medewerkers.

Verzamel bewijzen dat de verlangens van gisteren, vandaag zijn uitgekomen. Wees bewust van alles wat zich aandient dat bijdraagt aan jouw doelrealisatie. Train jouw antennes om dit soort signalen op te vangen.

Spoor je medewerkers aan hun verlangens te uiten. Bespreek dit thema tijdens elk functioneringsgesprek, de dagstart of Kaizenprogramma. Ruim tijd in tijdens elk teamoverleg: “Wat wil jij dat hier beter moet gaan, waardoor jij je werk beter kan doen? Hoe graag wil jij dat dit wordt gerealiseerd?” Toets het verlangen op commitment door de volgende vraag aan het verlangen te koppelen: “Welke bijdrage wil jij hiervoor leveren”.

Organiseer periodiek een visiebijeenkomst. Nodig mensen uit hun toekomstdromen te communiceren. “Het zou mooi zijn als ….”. Gebruik hiervoor een mindmap of visual board. Mensen communiceren makkelijker via beelden en komen zo makkelijker bij hun verlangens. Ontdek patronen en destilleer hieruit één of meerdere hoofdverlangens. Creëer beweging door de vraag “Stel dat …, … wat zou dat voor ons betekenen?”

Geef medewerkers tijd of middelen om eigen verlangens uit te werken. Beschik over een vrij besteedbaar budget,  tijd en geld, om ingediende verlangens te honoren.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!