Visie

Visie

Visie is een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. Met visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie. Weten wat er speelt en waar je heen wilt. Daarop kan bijvoorbeeld de organisatie anticiperen in haar product- en marktontwikkeling. Een visie is het liefst inspirerend. Visie verwijst naar het gewenste lange termijn perspectief.

Management en medewerkers van een organisatie formuleren het antwoord op de vraag: “Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?”. Met een visie beïnvloed je de organisatie. Het geeft focus aan de komende activiteiten; medewerkers begrijpen waarom hun acties passen in een groter geheel.

Je kunt naast een organisatievisie ook een afdelings-, team- of persoonlijke visie ontwikkelen. Ze hebben allemaal betrekking op een concreet toekomstbeeld, van wat jij belangrijk vindt, van wat jij wilt bereiken.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • medewerkers herkennen zich niet in de visie
 • medewerkers zijn het niet eens met de visie

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • zet aan tot actie
 • tevreden en loyale medewerkers
 • sluit aan bij gedeelde waarden (shared values) van medewerkers
 • continuïteit
 • concurrentievoorsprong
 • hoge veranderingsbereidheid

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Ontwikkel samen een gedragen (team)visie. Faciliteer een visiebijeenkomst. Vraag medewerkers wat hen inspireert. Doe aan toekomstkijken. Traceer trends en ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen (demografisch, ecologisch, sociologisch, technologisch, economisch en politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie? Doorzie kansen en bedreigingen. Ken je sterkten en zwakten. Kom tot een helder klantwaarde profiel. Werk aan positief resultaat. Voer de dialoog over verschillen en kom tot één beeld. Formuleer de succesfactoren die voor de toekomst belangrijk zijn. Druk de visie uit in één krachtige zin. Neem houding en gedrag mee in je visieformulering.

Stel je koers bij. Leer van visieformuleringen van concurrenten. Herbezin met betrokkenen, en eventueel een aantal klanten, de visie en doelen en pas je plannen aan om meer succes te plannen. Vind bijvoorbeeld een andere partner/partij om je visie mee te delen. Sta open voor herbezinning en voor de verandering die je niet verwachtte.

Communiceer je visie zo inspirerend mogelijk. Vertel een goed verhaal, waarbij de vraag “Wat betekent dit voor ons?” centraal staat. Hanteer bijvoorbeeld deze verhaallijn:

 • relevante gebeurtenissen uit het verleden
 • belangrijke of ingrijpende gebeurtenis die nu plaatsvinden
 • de strategie: hoe komen we tot het perspectief
 • het lonkend perspectief, de eigenlijke visie
 • welke bijdrage nodig is

Maak het herkenbaar en geloofwaardig en geef het een stevige plakfactor met relevante, persoonlijke en authentieke anekdotes. Eindig je verhaal met een krachtige slotzin!

Ontwikkel een persoonlijke visie. Ontdek jouw persoonlijke visie mede aan de hand van deze vragen:

 • Waarom besta ik? (hoger doel)
 • Waar wil ik heen? (inspirerend doel)
 • Waar ben ik echt goed in? (sterke punten, kernkwaliteiten)
 • Waar sta ik voor, wat vind ik belangrijk? (waarden en normen)

Beschrijf op één A4 –tje je persoonlijke visie van wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Vul dit aan met foto’s, illustraties, audio- en videofragmenten.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!