Waarde

Waarde

Waarde wordt gebruikt in diverse betekenissen zoals:

objectieve waarde: een getal dat aan iets kan worden toegekend. Bijvoorbeeld het gewicht van een auto, zijn maximumsnelheid, het prijskaartje.

subjectieve waarde: de beoordeling van een zaak door een persoon. Bijvoorbeeld het bedrag dat een aspirant-koper voor een auto wenst te betalen. ook aan subjectieve waarde kan dus een getal worden gegeven.

instrumentele of extrinsieke waarde: de waarde dat iemand geeft aan een persoon of gebeurtenis: traditionele waarden (behouden), moderne waarden (bezitten, verwennen) en postmoderne waarden (ontplooien, beleven).

intrinsieke waarde: de waarde die iets van zichzelf bezit zonder dat deze waarde daarvoor van buitenaf hoeft te worden toegekend. Er zijn mensen die menen dat bijvoorbeeld de natuur intrinsieke waarde heeft en dus ook als zodanig moet worden behandeld.

sociale waarden: idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden worden vertaald in concrete normen met concrete gedragsregels en voorschriften. Afwijkend gedrag, het niet voldoen aan bepaalde resulterende normen, kan van invloed zijn op de sociale status en acceptatie en zelfs tot uitsluiting leiden.

waarde van een onderneming: Om een onderneming te kopen of te verkopen is het belangrijk te weten wat hiervan de waarde is. Er zijn verschillende waarderingsmethodieken voor. Ook relevant bij arbitrage, juridische of fiscale aangelegenheden. Dé waarde van een bedrijf bestaat niet; bij de waardering bestaan altijd subjectieve elementen. Hou bij de waardebepaling rekening met een zekere bandbreedte waarbinnen de waarde zich  beweegt.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • ontevreden klanten, klachten
  • te weinig omzet
  • veel concurrentie
  • personeelsverloop
  • liquidatie

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • tevreden en loyale klanten
  • tevreden medewerkers
  • positief reputatie en imago
  • continuïteit van de organisatie

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Denk in waarde. Waarde denken is toekomstgericht denken. Jouw organisatie of team heeft pas waarde als deze de komende periode geld genereert.

Stuur op waarde. Met waardestuwers vergroot je de geldstroom. Denk dan aan procesoptimalisatie, innoveren van producten en diensten, cocreatie, succesvol samenwerken en aangaan van allianties. Identificeer de waardestuwers en stel hierin prioriteiten.

Verhoog waarde van producten en diensten. Zet een klantforum op. Vraag klanten wat zij missen, wat hun problemen zijn, welke wensen zij hebben.

Bepaal met financiële experts de waarde van je onderneming. Maak een keuze uit een waarderingsmethode, afhankelijk van de doelstelling. Schakel een expert in van een brancheorganisatie om een marktconform bod vast te stellen.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!