nieuw artikel TeamAtelier

Intuïtie Oefening 02: Uw zakelijke wereld omschrijven, deel 1

 

De zakelijke wereld die u hier beschrijft, helpt u de doelen  bepalen die u wilt bereiken en tevens de stappen die u hiervoor moet zetten. Dit is geen intuïtie-oefening, maar u kunt toch uw gedachten vastleggen in uw dagboek. 

Wat zijn   de belangrijkste facetten van uw zakelijke wereld? Als het helpt, kunt u deze bepalen met behulp van de categorieën die we hiervoor besproken hebben: u, uw medewerkers, uw markt en uw omgeving. Neem de tijd. Het duurt misschien enkele dagen om dit grondig uit te zoeken en ieder hoekje van uw zakelijke wereld te verkennen. 

Deze oefening is de eerste van drie. Nadat u de verschillende facetten van uw zakelijke wereld hebt bepaald, is de volgende stap erachter te komen welke individuele behoeften en waarden daarvan deel uitmaken. Dat gaat u doen in hoofdstuk 5.

 

Het is nuttig deze oefening uit te voeren vanuit verschillende gezichtspunten. Door dit te doen krijgt u inzicht in de waarden, doelen en strategieën van anderen.

 

Intuïtie Oefening 03: Lichaamscontrole

 

Een lichaamscontrole is niets meer dan het vaststellen van wat er op dit moment in u en rond u plaatsvindt. Ik noem dit een lichaamscontrole, ook al blijven al uw indrukken niet beperkt tot wat er binnen in u gebeurt.

Dit is waar u op moet letten:

 

 1. Wat nemen uw vijfzintuigen op dit moment waar?
 2. Wat voelt uw lichaam?
 3. Wat is uw algemene stemming?
 4. Welke emotie heeft op dit moment de overhand?
 5. Welke gedachten of herinneringen gaan er op dit moment door u heen?

 

Dit is alles. Het hele proces hoeft maar een paar seconden in beslag te nemen. In de praktijk zou u de dingen niet hoeven vast te leggen, maar voor de eerste keer kunt u uw indrukken beter noteren of op uw cassetterecorder vastleggen.

 

Intuïtie Oefening 04: Uw indrukken vastleggen

 

Deze oefening is zowel gemakkelijk als moeilijk. Hij is gemakkelijk omdat u alleen maar hoeft vast te leggen wat er zowel in uzelf als in de omgeving omgaat. En hij is moeilijk omdat u alles wat u als overduidelijk, lawaai en afleiding beschouwt moet weglaten.

Stuur uw bewustzijn niet. Laat het proces plaatsvinden zonder terug te vallen op een controlelijst van uw verschillende zintuigen, gevolgd door uw herinneringen, gevolgd door uw gedachten, gevolgd door uw gevoelens. U merkt op wat u opmerkt. En als u niets opmerkt - noteert u dat.

 

Intuïtie Oefening 05: Uw zakelijke wereld omschrijven, deel 2

 

Dit is het tweede deel van een oefening die we in hoofdstuk 3 zijn begonnen. Aangezien de meeste mensen voor een bedrijf werken, zullen we hun behoeften, de behoeften van hun bedrijf, en van hun omgeving bekijken. U beantwoordt vragen die uw zakelijke wereld omschrijven daarna op drie manieren: als individu, als uw bedrijf en als uw omgeving. U moet hierbij natuurlijk de facetten van de zakelijke wereld gebruiken die u al in deel 1 van deze oefening hebt omschreven.

 

Doe om te beginnen een lichaamscontrole om geconcentreerd te raken. Laten we nu beginnen.

Laat de reacties op de vragen op u afkomen in plaats van ernaar te zoeken. Noteer ze, ook al lijken ze nergens op te slaan.

Als u op dit moment geen werk hebt, voelen de antwoorden op de vragen over uw bedrijf misschien gekunsteld of geforceerd aan. Dat geeft niet. Laat dit gevoel toe, noteer de informatie die u binnenkrijgt. Als het u helpt, stel deze vragen dan gezien vanuit een bedrijf waar u graag zou willen werken.

Misschien voelt u een antwoord op een vraag, of misschien ziet u het, of herinnert u zich een moment in het verleden dat u als antwoord kunt beschouwen.

Misschien wordt u tussentijds afgeleid door bijvoorbeeld een deur die dichtslaat of een vliegtuig buiten. Noteer ook die gegevens. Schort uw oordelen op en noteer alles wat zich bij u aandient.

Als u uw indrukken eenmaal hebt vastgelegd, kunt u uw verstand gebruiken om ze te interpreteren en begrijpelijk te maken, ons intellect werkt door het verklaren van informatie die we binnenkrijgen via onze zintuigen en onze herinneringen of ervaring, maar ook door het oordeel dat we ons uit die ervaringen hebben gevormd.

Met de I-tjes  - I staat voor individu - hieronder kunt u zich met elk deel van uw zakelijke wereld identificeren en de behoeften en waarden hiervan als de uwe beschouwen. Maak u geen zorgen of al deze termen en vragen wel ergens op slaan. We staan aan het begin van een proces, dus u speelt het spel gewoon mee. 

 

I staat voor individu

 1. Wat wilt u?
 2. Wat hebt u nodig?
 3. Wat is uw grootste talent?
 4. Wat is uw meest gevreesde obstakel?
 5. Over welk deel van uw leven bent u het meest tevreden?
 6. Wat mist u in uw leven?
 7. In welk  opzicht zou u uw leven het komend jaar veranderd willen zien?
 8. Wat is uw missie?

 

 I staat voor bedrijf

 1. Wat ben ik?
 2. Wat heb ik nodig om goed te functioneren?
 3. Welke problemen heb ik op dit moment?
 4. Waar liggen mijn kansen?
 5. Wat zit me in de weg?
 6. Wat zijn mijn beste hulpmiddelen?
 7. Wat kan ik veranderen om succes te hebben?
 8. Wat is mijn missie?

 

I staat voor omgeving

 1. Waardoor zou ik ja zeggen?
 2. Wat ontbreekt er?
 3. Wat wil ik?
 4. Wat verwerp ik?
 5. Wat heb ik nodig?
 6. Wat verveelt me?
 7. Hoe kan ik het best informatie aannemen?

 

Kijk nu naar uw eerste omschrijving van uw zakelijke wereld en verwerk dit in uw tweede omschrijving, die u op mijn manier hebt gegeven. Verzin een omschrijving voor elke categorie die overeenstemming en integriteit vertoont. 

Als u dit gedaan hebt, combineer dan de categorieën om voor uzelf een zakelijke wereld te creëren die integriteit bezit, een wereld waarin u doet wat u wilt doen door effectief gebruik te maken van uw middelen om met iets te komen dat uw markt wenst. Noteer uw beschrijving in de tegenwoordige tijd, ook als het om projecten gaat die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Ik verwacht niet dat u volledige overeenstemming zult aantreffen tussen alle categorieën, of zelfs dat u volledig op de hoogte bent van wat u wilt, en minder nog wat u wilt, en nog minder van wat uw bedrijf of markt wil.

 

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!