Wat is een Lerende Organisatie?

Klaar voor de toekomst

Een lerende organisatie stimuleert alle medewerkers in scholing, ontwikkeling en initiatief, waardoor de organisatie zich voortdurend kan aanpassen aan de veranderende omgeving.

Ruimte voor groei

Medewerkers ontwikkelen dus continu nieuwe vaardigheden en gewoonten. En dit betekent dat er voldoende ruimte is om zichzelf steeds te reorganiseren. Managers en teamleiders hebben in een lerende organisatie een ondersteunende en sturende taak.

Peter Senge

In 1990 publiceerde Peter Senge in zijn boek De vijfde discipline de uitgangspunten van de lerende organisatie. Hij behoort met zijn boek tot de top 10 meest invloedrijke managementauteurs van de afgelopen 100 jaar.

de basisprincipes om een l;erende organisatie te worden


De Lerende Organisatie, voldoet aan vijf disciplines

 1. Gedeelde Visie >> Een gelijke visie en richting geeft voor iedere medewerker gebundelde kracht naar het doel.
 2. Mentale Modellen >> De organisatie is als geheel, belangrijker dan het individu. Het organisatiebelang staat boven het individuele of afdelingsbelang.
 3. Persoonlijk Meesterschap >> een proactieve (leer)houding voor persoonlijke groei, via interessante en nuttige leercasussen.
 4. Teamleren >> Teamleren is veel krachtiger dan een individueel optreden.
 5. Systeem denken >> Alles is met elkaar verbonden. Elke inbreng is belangrijk en heeft een gevolg voor anderen. Zie en herken het totaal. Iedereen is verantwoordelijk.


Waar komt het op neer?

Medewerkers verbeteren dagelijks hun capaciteiten om datgene te bereiken wat ze echt willen.

De lerende organisatie moedigt nieuwe ideeën en collectieve ambities aan. Allemaal in lijn met de organisatiedoelstellingen.


Kenmerken van de Lerende Organisatie

“Bersin & Associates benoemt 6 succesgebieden van de Lerende Organisatie.

 1. Bouwen aan vertrouwen >> Medewerkers hebben vertrouwen in de organisatie en hun leidinggevenden – Mensen ervaren een veilige leeromgeving waarin zij mogen leren en fouten maken.
 2. Waarde van leren aantonen >> Organisaties tonen de waarde van het leren aan via beoordelingen en publicaties – Organisaties faciliteren vanuit dit oogpunt het leren.
 3. Medewerkers in hun kracht >> Leidinggevenden en collega’s zetten medewerkers in hun kracht door aanmoediging, belonen van initiatieven en geven van positieve feedback.
 4. Kennis delen als kracht >> Informatie wordt ruim gedeeld binnen de organisatie – Iedereen is belangrijk om informatie te geven over de markt, klanten en leveranciers.
 5. Leren verbonden aan reflecteren >> Reflecteren op gedrag en prestaties heeft tot doel om steeds beter te worden – elkaar feedback geven om van te leren
 6. Organisatieondersteuning voor het leerproces >> Leidinggevenden stimuleren het leren – zij budgetteren tijd en geld voor het leerproces.


Lerende Cultuur

Het organisatieleren is sterk afhankelijk de cultuur. We ontwikkelden de peiling "Het leervermogen van je organisastie" om het niveau van de lerende organisatiecultuur vast te stellen.
Ontwikkel een lerende organisatie en je medewerkers zijn gemotiveerder en leveren betere prestaties


De uitslag van deze scan geeft je waardevolle informatie om je gericht tot een een lerende organsiatie te ontwikkelen. In een concreet stappenplan. Praktisch en resultaatgericht.Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!