Persoonlijk Meesterschap
Effectief en met plezier samenwerken

Effectief en met plezier samenwerken

Actief de bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van persoonlijk belang is. Bijvoorbeeld:

 • Je helpt anderen hun eigen doelen te bereiken.
 • Je stelt het gezamenlijk belang boven je eigen belang.
 • Je wilt win-win situaties bereiken.

Hoe doe je dit precies?

Wat zijn de valkuilen en welke tools hebben we tot onze beschikking?

Leer beter samenwerken door één of meerdere modules te volgen.|


Ken de kwaliteiten van je teamgenoten

 • Teamrollen
 • Sterke Punten

Effectiever overleggen & vergaderen

 • vergadertechnieken (diverse modules)


Verbeter de teamcultuur

 • N0-Draagt positief bij aan de werksfeer (00-070)
 • Invoeren van een gedragscode (RM100 x-x)
 • Normen waarden
 • TeamManifest (TL100 - ...)
 • Teamcommitment (PL100 - 48)
 • Eigenaarschap

Door conflicten betere besluiten nemen

 • Wat is een conflict
 • Wat is mijn voorkeursconflictstijl
 • N3-Maakt conflicten bespreekbaar (00-070)
 • N3-Vraagt om advies en mening van anderen (00-070)
 • N4-Maakt conflicten bespreekbaar en werkt aan een oplossing (00-070)
 • N4-Denkt mee en heeft een constructieve inbreng (00-070)
 • N4-Voorziet ad hoc mogelijke interne consequenties en ziet externe kansen (00-110-070)

Beter samenwerken

 • N0-Samenwerken met collega's (00-070)
 • N1-Draagt eigen werk tijdig over en maakt hierover afspraken (00-070)
 • N1-Anderen helpen bij het uitvoeren de controle van de kwaliteit (00-070)
 • N1-Afstemmen - Hulp aanbieden (00-070-110)
 • N2-Raadpleegt en betrekt anderen bij werkoverdracht (00-070)
 • N2-Anderen helpen bij het uitvoeren van kwaliteitscontroles (00-070)
 • N2-Raadpleegt en betrekt anderen - Een gesprek voeren (00-070)
 • N3-Betrekt anderen om tot een gemeenschappelijk doel te komen (00-070)
 • N4-Onderneemt de nodige acties zodat een goede binding en samenwerking ontstaat (00-070)
 • Taak & relatie (PL100 - 26)

Elkaar aanspreken

 • N2-Spreekt elkaar aan op veiligheidsgebied (00-070)
 • N3-Vraagt om advies en mening van anderen rond kwaliteitsafwijkingen (00-070)
Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!