Persoonlijk Meesterschap
Beter analyseren

Beter analyseren

Persoonlijk Meesterschap betekent dat je de vaardigheden ontwikkelt van reflecteren en analyseren.

Wat is hier precies aan de hand.
Wat betekent dit voor mij en de ander?
Analytisch denken is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. Dat wil zeggen:
 • verschillende relevante aspecten en deelproblemen van een probleem onderscheiden
 • de benodigde informatie verzamelen over de achtergronden en oorzaken
 • verbanden leggen tussen de gegevens die je hebt verzameld
 • het relatieve belang van de elementen bepalen
 • oorzaken opsporen
 • adequate oplossingen bedenken
Wil jij leren hoe je jouw analysevermogens kan verbeteren dan zit je hier goed.

Analyseren van bedrijfsprocessen

 • N4 gegevens controleren en aannames toetsen
 • N4 informatiegenereren uit gegevens
 • N4 oplossingen voor problemen bedenken
 • N4 verbanden leggen
 • N4 Conclusies trekken

Vaststellen van risico's en maatregelen

 • riskassesment (zie MRM)

Stakeholderanalyse

 • Stakeholdersanalyse (PL100 9 + 17)

Krachtenveldanalyse

Er zijn altijd remmers en versnellers die inwerken op jouw doelrealisatie. Met het krachtenveldspel ontdek je binnen 20 minuten wat jouw doelrealisatie frustreert danwel bevordert. 

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!