Persoonlijk Meesterschap

Creëer je eigen toekomst
Verhoog je impact, leef en werk betekenisvol

Het vinden en verhogen van ieders motivatie

Organisaties functioneren optimaal wanneer de medewerkers echt  betrokken zijn. 

Eigenaarschap tonen.

Wanneer ze enthousiasme, belangstelling en nieuwsgierigheid aan de dag leggen.

Dan pas ontstaat een houdings- en gedragsverandering. 

Mensen in de Lerende Organisatie ontwikkelen zich voortdurend. 

In kennis en vaardigheden. 

Impact- en betekenisvol.

Als medewerkers en ook als persoon. 

Dat houdt hen gemotiveerd.

Wat is Persoonlijk Meesterschap?

We zijn niet meer gewend na te denken over onze dromen en toekomstbeelden. 

Vaak hebben  we dit als kind al afgeleerd.

Dus bij Persoonlijk Meesterschap start je met een  helder beeld van de huidige situatie en een visie ontwikkelen van je eigen toekomst.

Je dromen en ambitie!

Deze creatieve spanning tussen datgene wat je zelf heel graag wilt en de werkelijkheid is de "kriebel" die je nodig hebt om te willen veranderen. 

Als je dit gewenste  resultaat echt belangrijk vindt, ben je bereid om je leven zodanig te veranderen dat dit resultaat elke dag dichterbij komt.

Schuren en glimmen

Tja, die rauwe werkelijkheid.

Je  leert om de werkelijkheid te omarmen, ook tijdens moeilijke momenten.

Deze vragen beantwoorden, geven je houvast:

 • Wat is er aan de hand? 
 • Waarom is deze werkelijkheid zo moeilijk? 
 • Welke bijdrage kan ik leveren om er iets aan te doen? 

 

Maar ...

Herken je dit?

Dat medewerkers en/of management de “schuld” van hun problemen buiten zichzelf leggen: bij anderen of bijzondere  omstandigheden. 

Eerst moeten zij maar veranderen, dan ben ik pas aan de beurt.

En ...

Bij Persoonlijk Meesterschap benader je het net andersom. 

Als jij verandert, dan verandert de organisatie, de omgeving en draag je bij aan een betekenisvol leven. 

Verhoog je impact!

Keuzes

Persoonlijk Meesterschap betekent keuzes maken!

Jij bent de stuurman.

Jij zoekt zelf manieren om je visie en bestemming vorm te geven. 

Klimmersmentaliteit

In een 6-jes en 7-tjes cultuur is blijf-op-je-plek en reactief gedrag eerder regel dan uitzondering.

Met Persoonlijk Meesterschap, gaat de organisatie richting 8 en 9-cultuur.

Klagen wordt creëren.

Afhakers en blijvers worden klimmers.

Ze hebben antwoorden op belangrijke vragen:

 • Wat houdt mij bezig?
 • Wat  wil ik creëren? 
 • Wat doe ik hier bij deze organisatie? 
 • Wat is mijn persoonlijke missie?

Zweverig?

Wij vinden dit belangrijke thema's. 

En houden zelf niet van zweefteeftaal ...

... verre van dat.

Alleen, we weten dat mensen gelukkiger zijn, met meer plezier grootse prestaties neerzetten als hun Persoonlijk Meesterschap vorm krijgt.

En zeg nou zelf.

Wil jij straks, als je met pensioen bent, ook terugkijken op een rijk leven?

Ja, toch?

Van moeten naar willen

In een organisatie waar van alles moet, doen mensen het "noodzakelijke" en niet veel meer.

Geconditioneerde motivatie.

"Ik doe het omdat jij het zegt".

Dwingend en dringend.

Weinig speelruimte voor eigen inbreng.

Dit leidt tot een 6-jes en 7-tjes cultuur.

Het is allemaal prima zo.

Stel je eens voor, ... de organisatie waar mensen zelf iets willen.

Dan is er sprake van intrinsieke motivatie.

In de Lerende Organisatie kiezen mensen voor de creatieve en productieve insteek.

Zelfvertrouwen neemt toe en competenties blijven voortdurend groeien. 

Naar een 8 en 9 cultuur

Belangrijk is ...

Belangrijk is de verbinding tussen iemands visie, verlangen en de ambities van de organisatie; de gedeelde waarden (shared values) en gemeenschappelijke visie.

Belangrijk is het gevoel dat je er toe doet, dat jouw inbreng serieus wordt genomen en dat je invloed hebt.  

Wat heb je de organisatie te bieden?

En andersom?

Wat is dat dan?

Samenwerken

Verstaan we elkaar goed?

Begrijpen waar we het allemaal voor doen?

Zo ja, dan is met volharding samenwerken een logische om ambities waar te maken.

Ieder lid van de organisatie is hiervoor verantwoordelijk.

Dit schept een band, het geeft een grote kracht! 

Persoonlijk Meesterschap optima forma!

Word een lerende organisatie d.m.v. de DPP2 aanpak

DPP2 programma's

In de DPP2 programma's vind je het thema Persoonlijk Meesterschap terug in diverse leermodules en trainingen.

Dikwijls als onderdeel van een concrete leercasus of gekoppeld aan een jaarlijkse POP.

Hiervoor hebben 100-en modules op de plank liggen.

Onze  leerwerkopdrachten zijn competentiegericht en leiden tot realisatie van zowel het  organisatie- als persoonlijke doel.

Verpakt in de leercasus van het Lerend Praktijkteam. 

Medewerkers ontwikkelen zichzelf met behulp van de krachtige Peer2Peer methode. 

Voor organisatie hebben we diverse Workshops om het Persoonlijk Meesterschap inhoudelijk vorm te geven.

Individuele coaching is meestal een fllow up waar veel gebruik van wordt gemaakt.

De gescoorde competenties worden helder en transparant weergeven in ieders e-portfolio; onderdeel van het 2Bimproved leermanagementsysteem.

Waarom Persoonlijk Meesterschap?

Vrij om de dingen te creëren die we werkelijk willen

We doen voortdurend water bij de wijn:  

>> “Doe maar gewoon.” 

>> “Dit is voor ons toch niet weggelegd.” 

>> “De meeste dromen zijn bedrog.” 

Mmmm... de meeste klimmers komen hier niet mee weg.


Wij zijn ervan overtuigd dat dromen en innerlijke verlangens bijdragen dat mensen het beste in zichzelf naar boven halen. 

Kijk bijvoorbeeld eens naar (jonge) ZZP-ers die hun hele ziel en zaligheid in een avontuur storten.

Waarom kan dit ook niet in organisaties? 

Stel je eens voor ...

... dat je deze dynamiek zich ook in jouw organisatie ontwikkelt?

In het belang van organisatie, team, medewerker, klant, leverancier en omgeving.

 • zo blijven de juiste medewerkers bij je organisatie
 • zo verlaten medewerkers met andere verlangens, de organisatie
 • zo trek je de juiste medewerkers aan
 • zo blijf je flexibel en willen mensen er soms best een extra tandje bijzetten
 • zo presteert ieder het juiste, met meer plezier
 • zo mobiliseer je alle denk- en creatiekracht
 • zo blijf je interessant voor je klanten en leveranciers
 • zo reageer je sneller op veranderingen
 • zo zijn we vrij om die dingen te creëren die we werkelijk willen
 • zo creëren we echt leren en echte betrokkenheid
 • om iets te scheppen dat voor iedereen van waarde en betekenis is


Goed idee?

Om een lerende organisatie te worden?

We hebben hiervoor een krachtig leermanagementsysteem ingericht.