05 januari 2021 
1 min. leestijd

Peter Senge – 5 Disciplines

Peter Senge – 5 Disciplines

Peter Senge

Peter Senge is professor aan de universiteit MIT (Boston | USA) en directeur van het Center for Organizational Learning.

In 1990 verscheen zijn boek The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization.

de basisprincipes om een l;erende organisatie te worden

Door de Harvard Business Review werd zijn publicatie uitgeroepen tot één van de vijf belangrijkste managementboeken van de twintigste eeuw.

De vijfde discipline

Een discipline is opgebouwd uit “allerhande kennis en kunde die men zich in de praktijk eigen maakt en waar men gedurende zijn loopbaan permanent mee bezig blijft.

Het boek beschrijft vijf essentiële disciplines:

  1. persoonlijk meesterschap
  2. mentale modellen
  3. gemeenschappelijke visie
  4. teamleren en
  5. systeemdenken.

De vijfde discipline is het meest belangrijk omdat het de voorgaande vier combineert en daarmee zelf de Vijfde Discipline wordt genoemd.

Lerende organisatie

Volgens Peter Senge is een lerende organisatie alleen te bereiken met lerende medewerkers.

Leren wordt door Senge breder gedefinieerd dan het opdoen van kennis en kunde in formele leersystemen.

Het betreft het stapelen van kennis en kunde in algemene zin, met inzet van allerhande media en interacties.

Formele leersystemen zoals cursussen kunnen hierbij een onderdeel zijn, maar zijn zeker niet toereikend.

Voor het bereiken van organisatiedoelen  en verbeteringen waar het bij leren in wezen om gaat is de inzet van alle vijf disciplines nodig.

Basis voor de DPP2 – aanpak

De Lerende Organisatie, zoals Peter Senge formuleert aan de hand van vijf disciplines, is de basis van de DPP2 – aanpak.

In onze leermodules bieden we continu een mix aan van zijn 5 disciplines:

  • Een Gemeenschappelijke Visie → een gelijke visie, een gelijke richting van iedere medewerker geeft een gebundelde kracht naar het doel.
  • Mentale Modellen → de organisatie is als geheel, belangrijker dan het individu of afdeling.
  • Persoonlijk Meesterschap → inspiratie voor een proactieve (leer)houding voor persoonlijke groei, via interessante en nuttige leercasussen.
  • Teamleren → Teamleren is veel krachtiger dan een individueel optreden.
  • Systeem denken → Alles is met elkaar verbonden. Elke inbreng is belangrijk en heeft een gevolg voor anderen. Zie en herken het totaal. Iedereen is verantwoordelijk.

Over de schrijver
Douwe Polstra is mede founder van DPP2. Sinds 2007 trainer, consultant en van 2BImproved, het blended learning systeem voor competentieontwikkeling. Vanuit zijn passie voor leren en performanceverbetering richt hij zich de laatste jaren op de lerende organisatie. Want hierdoor blijven mensen gemotiveerd, flexibel en realiseren grootse prestaties. Met aandacht en plezier.
Reactie plaatsen