Wat is een lerende organisatie? 

Samen leren, samen doelen bereiken!

Definitie

Een lerende organisatie is een organisatie die haar medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.

[Wikipedia]

Initiatief & productief

In de Lerende Organisatie zijn medewerkers gemotiveerd om te leren en zich continu te ontwikkeling om organisatie- en persoonlijke doelen te realiseren.

Ze hebben een nieuwsgierige en initiatiefrijke houding.

De bijbel van de lerende organisatie

Medewerkers beheersen de 5 disciplines

De Lerende Organisatie is "uitgevonden" door Peter Senge.

Hij ontwikkelde hiervoor de vijf disciplines van de Lerende Organisatie:


Discipline 1: Gemeenschappelijke Visie

Een gelijke visie, een gelijke richting voor iedere medewerker geeft een gebundelde kracht naar het doel.

Discipline 2: Mentale Modellen

De organisatie is als geheel, belangrijker dan het individu. Het organisatie belang staat altijd boven het individuele of afdelingsbelang.

Discipline 3: Persoonlijk Meesterschap

Inspiratie voor een proactieve (leer)houding voor persoonlijke groei, via interessante en nuttige leercasussen in een positieve leeromgeving.

Discipline 4: Teamleren

Zonder teamleren geen Lerende Organisatie. Teamleren is veel krachtiger dan een individueel optreden.

Discipline 5: Systeem denken

Alles is met elkaar verbonden. Elke inbreng is belangrijk en heeft een gevolg voor anderen. Zie en herken het totaal. Iedereen is verantwoordelijk.

Ontdek met deze 40 vragen het lerende vermogen van jouw organisatie

Iedereen werkt aan de 6 succesgebieden

Het Amerikaanse adviesbureau Bersin toont in diverse studies aan dat succesvolle Lerende Organisaties voldoen aan zes succesgebieden. 


Succesgebied 1: Bouwen aan vertrouwen

Medewerkers hebben vertrouwen in de organisatie en hun leidinggevenden – Mensen ervaren een veilige leeromgeving waarin zij mogen leren en fouten maken.

Succesgebied 2: Waarde van leren aantonen

Organisaties tonen de waarde van het leren aan via beoordelingen en publicaties – Organisaties faciliteren vanuit dit oogpunt het leren.

Succesgebied 3: Medewerkers staan in hun kracht

Leidinggevenden en collega’s zetten medewerkers in hun kracht door aan te moedigen, het belonen van initiatieven en het geven van positieve feedback.

Succesgebied 4: Kennis delen als kracht

Informatie wordt ruim gedeeld binnen de organisatie – Iedereen is belangrijk om informatie te geven over de markt, klanten en leveranciers.

Succesgebied 5: Leren verbonden aan reflecteren

Reflecteren op gedrag en prestaties van medewerkers gaat steeds gepaard met de weg van leren om het beter te doen – Feedback wordt gegeven om van te leren

Succesgebied 6: Organisatieondersteuning voor het leerproces

Leidinggevenden stimuleren het leren als onderdeel van hun coaching – Organisaties faciliteren qua tijd en budget het leren.


Wil je weten wat het leervermogen van jouw organisatie is?

Maak dan de gratis peiling "Ontdek het leervermogen van je organisatie". 

Jouw uitkomsten worden vergeleken met deze 6 succesgebieden; beknopt beschreven in een waardevolle handleiding.