Mentale modellen

Mentale modellen

Iemands mentale model is zijn uitleg over hoe die over iets in de echte wereld denkt.
Het is een weergave van zijn wereld waaronder de onderlinge relaties tussen zaken.
Deze weergave beïnvloedt ons gedrag en bepaalt mede onze acties en reacties.

Dikwijls zijn we ons niet of amper bewust van onze  mentale modellen.
Door onze eigen denkwijzen te kennen, kunnen we de oorsprong van ons gedrag onderzoeken.
Inzicht in het eigen (on)bewuste gedrag en dat van anderen is een noodzakelijke voorwaarde om te leren.