Train je teamleden in volhareden, doorzettingsvermogen, verhoog hun AQ

Doorgaan waar andere stoppen

Doorgaan waar anderen stoppen

Dit artikel gaat over klimmers, blijvers en afhakers

Herken je deze situaties?

Hoe komt het dat de ene medewerker die ontslagen, actief zijn lot in eigen hand neemt terwijl de ander ten prooi valt aan angsten en depressies?
Hoe komt het dat mensen met veel talent of hoog IQ hun mogelijkheden niet waarmaken?
Iedere dag zie je mensen, ondanks problemen, toch blijven doorgaan. Terwijl anderen worden fijngemalen door een onophoudelijke stortvloed van veranderingen.
Er zijn mensen die steeds weer overeind te krabbelen en zich erdoorheen te slaan, waarbij ze al doende meer vaardigheden en meer invloed krijgen. Aan tegenslag denken ze niet eens. Ieder ongemak is een uitdaging, iedere uitdaging is een nieuwe kans en iedere kans wordt aangegrepen. Verandering is een welkom onderdeel van de reis.

 

De top bereiken

 1. IQ  >>je kunt alles nog zo goed plannen en organiseren: de route, je spullen, alle afspraken
 2. EQ >> je kunt nog zo’n goed team hebben: volledig getrained en beheersen het vak van bergbeklimmen
 3. AQ >> je haalt pas de top als je klimt en alle obstakels overwint

Succes is de mate waarin je vooruitkomt, omhooggaat en vorderingen maakt ondanks alle hindernissen of andere vormen van tegenslag en toch aankomt op je eindbestemming.

Waarom houden sommige mensen vol, terwijl anderen tekortschieten of afhaken?

Mensen met een hoog Antagonimse Quotiënt kunnen goed met tegenslagen omgaan.

Het Antagonisme Quotient (AQ)

 1. geeft aan of je goed bestand bent tegen tegenslag en of je die goed kunt overwinnen
 2. voorspelt wie tegenslag zal overwinnen en wie eraan onderdoor gaat
 3. voorspelt wie de verwachtingen over zijn prestaties en talenten zal overtreffen en wie daarin teleurstelt
 4. voorspelt wie opgeeft en wie zegeviert.
AQ is een maat die aangeeft hoe jij op tegenwerking reageert.
Antagonisme ontwikkel je door de inzet van verzameling technieken die maken dat beter op tegenslag reageert.
 

Volharden

Hoe belangrijk is het voor jou om je volharding te versterken? Levenslange veerkracht, weerstand, doorzettingsvermogen en gehardheid.
Je ontleent nieuwe energie aan de kalmte tegenover iedere nieuwe uitdaging. En terecht. Je merkt dat mensen gunstig op je uitstraling reageren en bij jou om raad komen.


Niettemin ben je ook maar een mens, net als alle andere klimmers, en word je soms moe van de strijd om hogerop te komen. Je zult momenten hebben dat je je neerslachtig voelt en het leven ondraaglijk hard lijkt. Maar het verschil met iemand met een laag AQ is dat die stopt.

Wanneer je aan de klim bezig bent, zit de grootste last die je meedraagt merendeels in jezelf. De reis houdt dus voor een deel in dat je er onophoudelijk aan werkt om van jezelf emotioneel, lichamelijk en geestelijk zoveel mogelijk één geheel te maken, niet alleen voor jezelf, maar om aan de wereld een grotere, bijdrage na te laten.
  

Algemeen welzijn ontwikkelen

Fase 1: je droom dromen

Mensen met een AQ hebben de ruimte zich meer mogelijkheden in te beelden dan mensen met een laag AQ.

Fase 2: van je droom een visie maken

Maak van je droom een visie. Dan ontdek je welke werkelijkheden op je pad liggen en welke offers hierbij eventueel een rol spelen.

Fase 3: je visie staande houden

Dromen is één ding, je pad blijven volgen is iets anders. En je visie staande houden is echt het moeilijkst. Onderweg word je afgeleid door andere, makkelijker doelen of je raakt ontmoedigd door de onophoudelijke inspanning om vooruit te komen.
Alleen degenen die ondanks alle tegenslagen en obstakels blijven doorgaan zien hun visie verwezenlijkt.
Je versterkt je visie als je beschikt over een hoog AQ. Omdat je op voorhand weinig beren op weg ziet, passen grote uitdagingen sneller bij je.
 

Voordelen van een hoog AQ

 1. Je herstelt sneller van tegenslagen
 2. Je haalt jouw doelen
 3. Een betere gezondheid, want je immuunfuncties gaan een afspiegeling vormen van je versterkte geestkracht.
 4. beter functioneren, doelgerichtheid, uithoudingsvermogen en productiviteit.
 5. Je voelt je geestelijk vrijer en creatiever.
 6. Je merkt dat de mensen anders op je reageren, met nieuw respect. Zij worden geïnspireerd en aangetrokken door jouw voorbeeld.
 7. het gevoel dat je invloed hebt op je leven
 

Houding

Met een hoge AQ straal je een grotere authenticiteit uit in de manier waarop je met mensen omgaat en je weg door het leven zoekt.
 

Welke teamrol vervul jij?
Teamrol: De klimmer

Klimmers zijn mensen die als berggeiten altijd nieuwe energie hebben, ongeacht hun kansrijke of kansarme achtergrond, pech of geluk. Zij denken altijd in mogelijkheden en laten zich de weg omhoog niet versperren door barrières als leeftijd, geslacht, ras, lichamelijke of geestelijke handicap of andere belemmeringen.
 

Teamrol: de Blijver

Blijvers scheppen een 'comfortabele gevangenis'. Een werkplek dat voldoende gerieflijk is dat ze niet het risico willen lopen om dat kwijt te raken. Het is allemaal net goed genoeg.
De tijd van spanning, leren, groei en creatieve energie ligt achter hen. Het is een rustig leven ondanks de kwellende dreiging van voortdurende veranderingen.

Teamrol: De Afhaker

Afhakers leiden per definitie een leven vol compromissen. Zij hebben hun dromen opgegeven en kiezen voor een vlakker en gemakkelijker pad.
Uit divers onderzoek is een direct verband aangetoond tussen je reactie op antagonisme en je psychische en lichamelijke gezondheid.
 1. zeggenschap is van essentieel belang voor een gezond en lang leven.
 2. hoe hoger je Antagonisme Quotiënt des te sneller herstel je van een medische ingreep en ben je minder vatbaar voor ziekten.
 

Belangrijkste invloedsfactoren die jouw AQ bepalen

 1. controle
 2. schuldgevoel
 3. tijd
 4. sfeer

 1. Controle

De centrale vraag is: “In hoeverre denk je een situatie van tegenspoed onder controle te hebben?”. De feitelijke controle in een gegeven situatie is praktisch onmogelijk te meten. Maar de subjectieve controle is veel belangrijker.
Controle grijpt rechtstreeks in op zeggenschap en invloed. De macht van subjectieve controle kan moeilijk overschat worden, Als dit ontbreekt, komen hoop en handelen volledig in de verdrukking. Als er wel subjectieve controle is, kunnen levens een volledig gedaanteverandering ondergaan en kan men zijn lotsbestemming-bereiken. Controle begint met de waarneming dat er iets gedaan kan worden, het maakt niet uit wat.  

2. Schuldgevoel

Schuldgevoel heeft twee waardevolle functies.
 1. Geeft een stimulans om te leren. Als je jezelf de schuld geeft neem je eerder je eigen gedrag onder de loep nemen om daar iets van te leren. “Wat kan ik de volgende keer beter doen?
 2. Gevoelens van berouw kunnen je dwingen tot zelfonderzoek zodat je nagaat of je een ander misschien hebt gekwetst. Berouw is een sterk motiverende factor.

3. Tijdsduur

Hier worden twee vragen gesteld:
 1. hoe lang gaat deze tegenslag duren en
 2. hoe lang zal de oorzaak van deze tegenslag aanhouden?

4. Sfeer

In hoeverre heeft tegenslag invloed op jouw leven. Is jouw dag verpest omdat je drie kwartier in de file stond? Of betekent een negatieve functiebeoordeling tegelijkertijd een mislukte carrière, die uitmondt in financiële paniek en piekeren.
Mensen en een hoog AQ hebben het vermogen de reikwijdte van een probleem terug te brengen tot de gebeurtenis zelf. Een file is slechts een file - niets meer en niets minder. Een klacht is een klacht, een gebeurtenis die misschien extra inzet en maatregelen nodig maakt.
  

Dit verlaagt jouw AQ

Aangeleerde machteloosheid

Aangeleerde machteloosheid houdt in dat je de opvatting huldigt dat het allemaal niet uitmaakt wat je doet.

Beperkende gedachten

 1. Dit gebeurt nou altijd.
 2. Het zal nooit beter worden.
 3. Ik kan niet met computers overweg.
 4. Het is altijd al zo geweest.
 5. Mijn leven is geruïneerd.
 6. Dit bedrijf is ten dode opgeschreven.
 7. Mijn baas had gelijk: ik ben niet in de wieg gelegd voor succes,
 8. De hele bedrijfstak gaat naar de knoppen.
 9. Mijn familie zal nooit een hechte band krijgen.
 10. Ik word nooit een goede verkoper.
 11. Niemand wil met mij trouwen.
 12. Ik ben altijd al lui geweest.
 13. Ik heb nooit goed met kinderen kunnen opschieten.
 14. Ik ben gewoon een treuzelaar.
 15. Ik heb geen wilskracht.
Al deze uitspraken hebben iets permanents. Termen als mislukking, treuzelaar of nooit maken je machteloos om te veranderen.
   

Verhoog je AQ

LEID

Gebruik deze vraagmethode om je reactie op antagonisme te verbeteren
L = Luister naar je reactie op antagonisme
E = Exploreer alle oorzaken en je eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat
 1. Wat is je eigen aandeel?
 2. Wat had je concreet beter kunnen doen?
 3. Voor welke aspecten van het resultaat moet je de verantwoording op je nemen?
 4. Voor welke niet?
Hoe groot is de kans dat je actie onderneemt om een situatie op te lossen waarvoor je wel de schuld op je neemt maar waarvoor je je niet verantwoordelijk voelt? Het antwoord: “Niet zo heel groot!”
Stel dat jouw team een belangrijk doel niet haalt, haak je dan af en wijs je de verantwoordelijkheid voor die mislukking af? Met een hoge AQ erken je jouw verantwoordelijkheid en wil je van de situatie leren of toch oplossingen vinden, om te herstellen van tegenslag, hoe groot ook.
I = Inventariseer de feiten
 1. Welke feitelijke aanwijzingen zijn er dat je geen controle over de situatie hebt?
 2. Welke feitelijke aanwijzingen zijn er dat dit antagonisme beslist ook op andere gebieden van je leven invloed zal hebben?
D = Doe iets!
 1. Welke informatie heb je nog meer nodig?
 2. Wat zou je kunnen doen om enige controle over de situatie te krijgen?
 3. Wat zou je kunnen doen om de reikwijdte van dit antagonimse te beperken?
 4. Wat zou je kunnen doen om dit antagonimse in deze vorm korter te laten duren? 

Verantwoordelijkheid

Als je verantwoordelijkheid neemt voor dat wat je hebt veroorzaakt en van je gedrag leert, is dat een productieve schuld.
 

Werken aan een Lerende Organisatie

Peter Senge, de schrijver van The Fifth Discipline en vooraanstaand deskundige op het gebied van de lerende Organisatie, geeft als omschrijving 'een organisatie die steeds beter haar eigen toekomst kan creëren'. In deze definitie ligt impliciet het vermogen besloten om vorderingen te maken, te groeien en te verbeteren als gevolg van nieuwe kennis.
AQ draagt bij om een lerende Organisatie te creëren:
 1. mensen met een hoog AQ leren meestal meer dan mensen met een laag AQ die overigens even intelligent zijn.
 2. je doorstaat diepgaande veranderingen omdat je open staat voor continu verbeteren, kennis vermeerderen, vernieuwing en een eerlijke en open dialoog. Hiermee verhoog je het vermogen om tegenwerking te overwinnen en de hoop levend te houden.
 

Definieer de berg

Maak tijd en middelen vrij om de bedoeling van je organisatie te formuleren. Kom tot overeenstemming over wat belangrijk is, waarna je moet volhouden. Formuleer een bemoedigende, inspirerende en optimistische visie en geef jezelf de opdracht deze springlevend te houden. Formuleer het betekenisvolle verhaal.


Stem je beoordelingssysteem af op “klimmen”. Onderzoek je systemen voor selectie, salariëring, functiewaardering, prestatiemanagement, training, disciplinaire maatregelen en beloning hierop zijn afgestemd.
Voeg termen als doorzettingsvermogen, veerkracht en continue verbetering toe aan je teamwaarden.
Gebruik humor om zaken te relativeren en laat hiermee merken dat dit ook bij doelrealisatie hoort. Lach vooral om jezelf.
 

Je kunt pas volharden als je begint

Plannen werken niet, dat doen mensen. Je beschikt wellicht over een prachtig gedetailleerd plan van aanpak, maar er is steeds niets veranderd! Wanneer begin jij?


Reactie plaatsen

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!