Mondelinge communicatie

Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen.

Voorbeelden van mondelinge communicatie zijn:
 1. spreekt duidelijk en verstaanbaar.
 2. praat rustig en gebruikt pauzes.
 3. formuleert helder en duidelijk.                           i
 4. spreekt in begrijpelijke taal.
 5. gebruikt intonatie en lichaamshouding ter ondersteuning van het overbrengen van zijn boodschap.
 6. toetst of de ander zijn boodschap heeft begrepen.
 7. verheldert een probleem door een goed voorbeeld te geven.
 8. past taalgebruik aan zijn toehoorders aan.


2Bimproved modules: 010Communicatie

010-N0-Heeft correct taalgebruik

 • Je spreekt goed Nederlands
 • Je spreekt verstaanbaar
 • Je vloekt en schreeuwt niet

010-N1-Geeft feedback     

 • Je bereidt je feedback voor
 • Je geeft je feedback vanuit jezelf
 • Je luistert naar de reactie van de ander

010-N2-Gaat om met conflicten en incidenten

 • Je probeert incidenten te voorkomen
 • Je zorgt dat de situatie niet escaleert
 • Je zorgt voor een goede afhandeling

010-N2-Geeft feedback   

 • Je vertelt wat je hebt gezien of gehoord
 • Je vraagt wat de ander van jouw feedback vindt en wat deze ermee gaat doen
 • Je weet te verwoorden wat dit met je doet en het gevolg hiervan

010-N2-Ontvangt feedback

 • Je bedankt de ander voor de feedback
 • Je luistert actief naar de feedback
 • Je vertelt hoe je je gedrag zult aanpassen

010-N2-Voert effectief een gesprek

 • Je luistert actief
 • Je stelt open vragen
 • Je vat samen en vraagt door

110-N2-Luistert actief 

 • Je kijkt de ander aan als deze tegen je spreekt
 • Je knikt of 'humt' als teken dat je luister
 • Je stelt vragen tussendoor

010-N3-Geeft feedback als coach of leidinggevende (ook in 084)

 • Je bereidt je feedback voor
 • Je bespreekt de opdracht volgens de feedbackmethode
 • Je let op dat je niet in de valkuilen trapt

010-N3-Ontvangt feedback als leidinggevende of coach (ook in 084)

 • Je luistert rustig naar feedback
 • Je maakt afspraken
 • Je zoekt naar een oplossing

010-N3-Schakelt tussen communicatieniveaus

 • Je let op de reactie van je gesprekspartner
 • Je start een gesprek op inhoudsniveau
 • Je stelt vast op welk niveau zich een probleem voordoet

010-N3-Voert effectief een gesprek

 • Je bepaalt het doel van het gesprek
 • Je stemt af met je gesprekspartner
 • Je volgt het plan van aanpak dat je hebt bedacht

010-N4-Geeft feedback  

 • Je bereidt je feedback voor
 • Je bespreekt de opdracht volgens de feedbackmethode
 • Je let op dat je niet in de valkuilen trapt

010-N4-Ontvangt feedback

 • Je zoekt naar een oplossing
 • Je luistert rustig naar feedback
 • Je maakt afspraken

010-N4-Voert effectief een gesprek

 • Je bepaalt het doel van het gesprek
 • Je stemt af met je gesprekspartner
 • Je volgt het plan van aanpak dat je hebt bedacht

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!