12 november 2020 
3 min. leestijd

Zo ontwikkel je een inspirerende visie

Zo ontwikkel je een inspirerende visie

Zo ontwikkel je een inspirerende visie

Visie heb je als organisatie en topteam nodig om de achterblijvers voor te blijven.

Koplopers hebben dikwijls een visie en de achterblijvers meestal niet.

Zonder heldere visie is het namelijk lastig reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Wat heb je aan een visie?

Met een visie:

 1. kies je eenvoudiger de juiste route, het liefst onderscheidend t.o.v. concurrenten
 2. begrijpen jouw teamgenoten waar ze het voor doen
 3. selecteer je sneller de beste ideeën en voorstellen, neem je makkelijker beslissingen, omdat elke beslissing moet bijdragen om je route te vervolgen.

Doe het samen

Samen een gemeenschappelijk visie ontwikkelen, helpt jouw team zich aan doelen te verbinden. Commitment!

Een gemeenschappelijke visie is dus een meeslepend toekomstbeeld, waar jouw team graag aan wilt werken.

Visie, missie en strategie

Wees je bewust dat een visie echt iets anders is dan een missie of een strategie.

In een missie beschrijf je het bestaansrecht van je organisatie in termen van waarden, normen en overtuigingen.

En een strategie is de concrete uitwerking van je visie, actieplan en taakverdeling, waarmee jij jouw doelen wilt bereiken.

Visie gaat over je droom: het gewenste beeld van de toekomst.​

Zo ontwikkel je een inspirerende visie

Bepaal hoever je vooruit wilt kijken.

Maak een overzicht van de sterke punten van de organisatie:

 • best lopende producten of diensten: omzet en marge
 • excellente technieken, kennis en vaardigheden
 • andere zaken waarin jouw organisatie uitblinkt

Maak een DESTEP analyse, waarbij je alle belangrijke trends en ontwikkelingen op een rij zet.

DESTEP staat voor:

 • Demografisch  Wat is de bevolkingssamenstelling en dichtheid op de afzetmarkt?
 • Ecologisch  Welke ontwikkelingen op het gebied van milieu zijn van invloed op de bedrijfswvoering?
 • Sociaal-cultureel  Wat is het koopgedrag van huidige en potentiële klanten en welke veranderingen in de levensstijl van klanten zijn waar te nemen en wat zijn de consequenties hiervan voor de organisatie?
 • Technologisch Wat zijn de gevolgen voor de onderneming op belangrijke technologische ontwikkelingen?
 • Economisch  Wat zijn verwachte economische trends in de branche? In hoeverre zijn middelen (geld) toegankelijk voor de organisatie?
 • Politiek  Wat zijn de vooruitzichten op het gebied van regelgeving?

Reserveer nu minimaal een half uur en schrijf aan een stuk door alsof jouw visie is uitgekomen. Het heeft allemaal plaats gevonden. Zet al je wilde ideeën op papier en ga voorbij aan alle 999 redenen waarom iets niet werkt.

 • gewoon opschrijven
 • de enige voorwaarde is dat jij er passie bij voelt
 • denk groot
 • leg de lat hoog
 • gebruik de volgende vragen om gedachten te ordenen:

◊ Waar ben je erg goed in? Wat zijn jouw unieke talenten en kwaliteiten?

◊ Wat kost je weinig moeite om te doen? Waarbij vliegt de tijd?

◊ Wat doe je nu in je leven? Maakt het je gelukkig? Geeft het voldoening?

◊ Waar word je naar toegetrokken? Is het iets anders dan wat je nu doet?

◊ Wat vond je als kind leuk om te doen? Geeft je dat nog steeds voldoening?

◊ Wat interesseert je op dit moment het meeste?

◊ Waar word je blij van?

◊ Wat zou je doen; zelfs als je er niet voor betaald wordt?

Een visie is dus het bewustzijn van wat ECHT belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken. Jouw visie komt van binnenuit en waar je je er met hart en ziel voor wilt inzetten.

Herlees nu je toekomstverslag en voorzie je ideeën met concrete cijfers, aantallen en percentages.

Word je van elk idee enthousiast?

Zo niet, herschrijf het idee zodanig dat je er helemaal zin in hebt om het te realiseren.

Groepeer je ideeën en geef elk groep een titel.

Leg vervolgens dit resultaat voor aan je stakeholders en vraag om feedback. Maak jouw visie hiermee nog sterker en aantrekkelijker.

Formuleer een krachtige, inspirerende zin van maximaal 30 woorden.

Gebruik bijvoorbeeld dit format:

 • In de komende ___ jaar,
 • wil _____________
 • de onderneming zijn die ___________________
 • door ________________
 • voor ________________

Voorbeeld van mijn onderneming, HGMR:

“In de komende 7 jaar wil ik directeuren en teamleiders ondersteunen in het realiseren van doorbraakprojecten door middel van het TeamKracht 2.0 – programma.”

Toets nu je visie en verbeter:

 • Beknopt: minder dan 26 woorden
 • Duidelijk: zonder veel uitleg, binnen 3 minuten te begrijpen
 • Toekomstgericht
 • Ambitieus: moeilijk maar haalbaar
 • Stabiel: jouw visie verandert niet omdat een trend of technologie verandert.
 • Abstract: juist omdat visie over de toekomst gaat, is een visie vaak wat abstract geformuleerd
 • Inspirerend: het beschrijft een betere toekomst. Die hoop voor de toekomst sleept medewerkers, en vaak ook klanten, mee.

De grote opluchting

Een visie ontwikkelen en onderhouden kost je maximaal een dagdeel. En het levert je veel meer op. Ontwikkeling en groei!

Visie geeft je dus een betere kans om je organisatie door alle snelle ontwikkelingen te loodsen.

Iets voor jou?

Vraag dan hier je uitnodiging aan.

Veel succes!

Over de schrijver
Jan Olav Smit is mede founder van DPP2. Hij is trainer, docent, auteur en sinds 2000 bezit hij het bureau HGMR dat maatwerk trainingen levert voor (direct) leidinggevenden en teams. De afgelopen 30 jaar adviseerde hij 100-en organisaties en trainde 1.000-en medewerkers, studenten en (direct)leidinggeven. Auteur van het boek "Ontketen Teamkracht".
Reactie plaatsen