24 april 2020 
3 min. leestijd

Is leren de investering waard?

Is leren de investering waard?

Is leren de investering waard?

Leren is in veel gevallen bederfelijke waar.

Wat we vandaag leren, is morgen alweer verouderd en niet meer nodig.

Is het mogelijk om kennis en vaardigheden aan te leren zodat we daar altijd profijt van houden …

… zonder verouderingsverschijnselen?

We noemen dat ook wel duurzame ontwikkeling.

Waarom leren we eigenlijk?

We verwerven kennis, competenties of vaardigheden om nieuwe en ongewone probleemsituaties te trotseren.

En steeds duidelijker breekt het inzicht door dat leren een sterk persoonlijke component heeft.

Want kennis hebben is één, maar dit transformeren naar een verbetering of vernieuwing is twee.

Dat is een persoonlijke bekwaamheid.

En dat ontwikkel in een daartoe passende leeromgeving.

Lange termijn

Duurzaam ontwikkelen en leren vraagt om een lange termijn perspectief.

Want ook in de toekomst moet het geleerde betekenisvol blijven.

Waardevaste leerthema’s

Welke thema’s maken de grootste kans?

Het gaat vooral om de ontwikkeling van:

 • flexibiliteit
 • reflectie
 • communicatie
 • samenwerking
 • creativiteit

Ken ieders interesses

In onze (kennis)economie overleef je als je steeds slimmer wordt.

Dan is het van belang dat je weet waar de werkelijke interesses van je medewerkers liggen.

Alleen bij een sterke authentieke belangstelling is alleen mogelijk om bijzondere prestaties te leveren.

We noemen dit ook wel intrinsieke motivatie.

Toppers weten waarom ze die dag opstaan en aan willen werken.

Voeden

Dus als de wil en drive aanwezig is, maak je het leren supereffectief door deze medewerkers uit te nodigen tot nieuwsgierigheid,

samenwerking, betrokkenheid en zingeving.

Zo’n leeromgeving moet het plezier in het leren versterken.

Lerende PraktijkTeams

Met lerende PraktijkTeams creëren we zo’n perspectiefvolle leersituatie.

De combinatie van leren, problemen oplossen en doelen realiseren.

Waarbij het verschil tussen de huidige en gewenste situatie het vertrekpunt is.

Het accent ligt op prestatieverbetering op korte termijn.

Want dat motiveert! Yes, weer een mijlpaal behaald.

Op naar het volgende level.

Net zoals bij het spelen van een Supermario spelletje

Leren en duurzame ontwikkeling

Bij dit type leren ligt het accent op thema’s die ook op de langere termijn effectief blijven.

Leren is onderdeel van het werk en geen apart proces.

Een leerklimaat waarin onderling vertrouwen en openheid de basis vormen, en waarin professionele en persoonlijke ontwikkeling organisch in elkaar vloeien.

Kenmerken die je sterk terugvindt in de 5 Disciplines van Peter Senge.

Zoals het verbinden van persoonlijke passie met professionaliteit, het werken aan een gedeelde visie en teamleren.

Natuurlijk leren

Met lerende praktijkteams is deze duurzame ontwikkeling onderdeel van de dagelijkse werkomgeving.

Veel minder gekunsteld dan bij kunstmatig georganiseerde opleidingen en trainingen.

Welke bekwaamheden hebben medewerkers nodig?

Een veel gestelde klantvraag: “Wat moeten mijn medewerkers dan leren om waardevol te blijven?”

We hebben het dan over:

 1. reflectieve vaardigheden
 2. vinden van nieuwe informatie en competenties
 3. feedback geven en ontvangen
 4. communicatie vaardigheden
 5. sociale vaardigheden
 6. zelfregulatie van motivatie en genegenheid

1. Reflectieve vaardigheden 

Eén van de belangrijkste vaardigheden is de kunst van terugblikken op eigen handelen, houding en gedrag.

Je krijgt hiermee grip op je eigen denk- en leerprocessen.

2. Het vinden van nieuwe informatie en competenties

Mede door reflectie ontdek je wat je nog moet leren om eigen ontwikkelproces in de gewenste richting te managen.

Je bereikt dit door individueel en in teams regelmatig te reflecteren op de wijze waarop medewerkers hun werk uitoefenen en problemen aanpakken.

Voorbeeldvragen zijn:

 • Hoe komt het dat we probleem X snel onder controle hebben en dat we met vraagstuk Y continu worstelen?
 • Hoe komt het dat andere teams daar wel goed in zijn en wij niet?

3. Feedback

Constructieve feedback binnen een team is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden.

Mede door feedback word je op het spoor gebracht om nieuwe competenties te ontwikkelen.

In de praktijk één van de meest kwetsbare leerthema’s, omdat de veiligheid dikwijls ontbreekt om OPRECHTE feedback te geven.

4. Communicatie vaardigheden

Het grote voordeel van goede communicatie is dat je sneller toegang krijgt tot het kennisnetwerk van anderen en daarbij jouw leerklimaat veraangenamen.

Informatie en kennis waar de deur voor anderen gesloten blijft.

5. Sociale vaardigheden

Constructief samenwerken bevordert het leerklimaat binnen een team, waardoor de medewerkers elkaar onnodige spanningen en irritaties besparen.

In een veilig en aangenaam teamklimaat is het mogelijk om van fouten te leren, zonder dat er straf en uitsluiting dreigt.

6. Zelfregulatie

Steeds relevanter wordt het dat medewerkers hun eigen werk organiseren.

Dit lukt “alleen” als medewerkers zich sterk betrokken voelen bij het werk en de uitdaging(en) die voor hen liggen.

Het gaat dan over de vaardigheid om te ontdekken wat jou als persoon betekenis en impact geeft.

Stel medewerkers vragen die nieuwsgierigheid en interesse aanwakkeren.

7. Doorzettingsvermogen | volharden

Medewerkers met een hoge motivatie zijn bekwaam in het overwinnen van tegenslagen.

Dit gaan door ook als het even moeilijk is.

Deze leerfunctie zorgt ervoor dat een sterk team doorzet waar zwakke teams het opgeven.

Veilig leermilieu

Wil je als organisatie die duurzame leereffecten faciliteren hecht dan grote waarde aan

 • veiligheid
 • samenwerking
 • vertrouwen
 • reflectie
 • wederzijdse aantrekkelijkheid (shared values)
 • respect voor individuele verschillen.
Over de schrijver
Douwe Polstra is mede founder van DPP2. Sinds 2007 trainer, consultant en van 2BImproved, het blended learning systeem voor competentieontwikkeling. Vanuit zijn passie voor leren en performanceverbetering richt hij zich de laatste jaren op de lerende organisatie. Want hierdoor blijven mensen gemotiveerd, flexibel en realiseren grootse prestaties. Met aandacht en plezier.
Reactie plaatsen