Kennisbank: Organisatieleren

Een lerende organisatie is een organisatie die haar medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.

[Wikipedia]

In de Lerende Organisatie zijn medewerkers gemotiveerd om te leren en zich continu te ontwikkeling om organisatie- en persoonlijke doelen te realiseren.

Ze hebben een nieuwsgierige en initiatiefrijke houding.

Medewerkers beheersen de 5 disciplines

De Lerende Organisatie is "uitgevonden" door Peter Senge.
Hij ontwikkelde hiervoor de vijf disciplines van de Lerende Organisatie:

Discipline 1: Gemeenschappelijke Visie

Een gelijke visie, een gelijke richting voor iedere medewerker geeft een gebundelde kracht naar het doel.

Discipline 2: Mentale Modellen

De organisatie is als geheel, belangrijker dan het individu. Het organisatie belang staat altijd boven het individuele of afdelingsbelang.

Discipline 3: Persoonlijk Meesterschap

Inspiratie voor een proactieve (leer)houding voor persoonlijke groei, via interessante en nuttige leercasussen in een positieve leeromgeving.

Discipline 4: Teamleren

Zonder teamleren geen Lerende Organisatie. Teamleren is veel krachtiger dan een individueel optreden.

Discipline 5: Systeem denken

Alles is met elkaar verbonden. Elke inbreng is belangrijk en heeft een gevolg voor anderen. Zie en herken het totaal. Iedereen is verantwoordelijk.Iedereen werkt aan de 6 succesgebieden

Het bureau Bersin toont in diverse studies de grote waarde van de Lerende Organisatie aan. 

Zij ontdekten zes succesgebieden. 

Succesgebied 1: Bouwen aan vertrouwen

Medewerkers hebben vertrouwen in de organisatie en hun leidinggevenden – Mensen ervaren een veilige leeromgeving waarin zij mogen leren en fouten maken.

Succesgebied 2: Waarde van leren aantonen

Organisaties tonen de waarde van het leren aan via beoordelingen en publicaties – Organisaties faciliteren vanuit dit oogpunt het leren.

Succesgebied 3: Medewerkers staan in hun kracht

Leidinggevenden en collega’s zetten medewerkers in hun kracht door aan te moedigen, het belonen van initiatieven en het geven van positieve feedback.

Succesgebied 4: Kennis delen als kracht

Informatie wordt ruim gedeeld binnen de organisatie – Iedereen is belangrijk om informatie te geven over de markt, klanten en leveranciers.

Succesgebied 5: Leren verbonden aan reflecteren

Reflecteren op gedrag en prestaties van medewerkers gaat steeds gepaard met de weg van leren om het beter te doen – Feedback wordt gegeven om van te leren

Succesgebied 6: Organisatieondersteuning voor het leerproces

Leidinggevenden stimuleren het leren als onderdeel van hun coaching – Organisaties faciliteren qua tijd en budget het leren.Lerende organisatie scan

Try to persuade your visitor to download your E-book! Maybe you can make a list of the benefits or just write something about the awesome content that's inside!
No opt-in form has been selected
Ontdek met deze 40 vragen het lerende vermogen van jouw organisatie