Leren in balans met individuele behoeften en omgeving

Ken je drijfveren

Hoe meer jouw taken, werkomgeving en manier van samenwerken passen bij jouw drijfveren en behoeftes, des te groter je motivatie.

Het is dus van belang om je drijfveren of die van anderen te kennen. Want zo ben je in staat om goed af te stemmen op iemands behoefte en motivatieredenen.

Omdat zowel medewerkers als omgeving steeds veranderen, is het zaak om hier de leerthema's op aan te passen. Dit betekent een grote flexibiliteit van leeromgeving en leerinhoud. Afgestemd op de individuele behoefte en actuele situatie van de organisatie. Dan ontstaat de opwaartse beweging in leervermogen en leerprestatie langs de “Spiral of Dynamics”.

Spiral Dynamics

Spiral dynamics is een model van bewustzijnsontwikkeling dat 8 niveaus beschrijft. Het is gebaseerd op het werk van dr. Clare W. Graves, Professor psychologie, Union College New York.


Spiral Dynamics, naar Clare Graves

  • Bruin - Overleven: Typerende kenmerken zijn zelfzorg en invullen van de eigen basisbehoeften.
  • Paars – Geborgenheid: Dit is de hechte organisatie waar een medewerker zich onlosmakelijk mee verbonden voelt en zich vereenzelvigd voelt.
  • Rood – Macht: Hier is sprake van klassiek leiderschap in daadkracht en het geven van het goede voorbeeld. Medewerkers varen hier qua duidelijkheid wel bij, maar zijn hier ook aan overgeleverd.
  • Blauw – Orde: De cultuur met normen en waarden, waar men geborgenheid en veiligheid zoekt en vindt.
  • Oranje – Succes: De competitie. Het doelgerichte niveau van het individu en het team. Gaan voor het eigen en teamsucces.
  • Groen – Gemeenschap: Hier telt de eigen mening. Iedereen heeft zo zijn eigen waarheid, maar het organisatie, team of afdelingsbelang gaat boven het individuele belang.
  • Geel – Synergie: Dit is het niveau van het systeemdenken (zie ook de 5e discipline | Peter Senge). Het besef dat alles onderling verbonden is, en dat de mens hier een actieve rol in speelt.
  • Turquoise – Holistisch: Hier worden nog grotere verbanden en verbindingen ervaren. De wereld wordt gezien als één interactief systeem.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!