04 december 2020 
1 min. leestijd

Werken met virtuele teams

Werken met virtuele teams

Virtueel werken

Voor sommigen gesneden koek, voor anderen nog een lange ontdekkingstocht.

Ik heb onderzoek gedaan naar de succesfactoren van virtuele teams en de komende weken deel ik jullie mijn inzichten.

Speciaal geschreven vanuit de leidinggevende positie: de virtuele teamleider.

Inzicht 1: Focus op mensenkwesties

Succesvolle samenwerking hangt grotendeels af van de effectieve interactie tussen teamleden. En omdat in virtuele teams het menselijk contact grotendeel ontbreekt moet je dat compenseren

door manieren te vinden om teamgeest, vertrouwen en productiviteit te ondersteunen.

3 tips om de relatie tussen teamleden te verbeteren:

 1. ontwikkel een teampagina of digitale koffiehoek waar de virtuele teamleden informatie delen en elkaar zo beter leren kennen.
 2. creëer manieren om successen als team virtueel te vieren
 3. nodig sprekers uit om met het team te praten over relevante onderwerpen of ideeën.

Inzicht 2: Geen vertrouwen, geen team!

In virtuele teams lijkt vertrouwen zich sneller te ontwikkelen op taak- dan op interpersoonlijk niveau.

Er zijn vier signalen die wijzen op een laag vertrouwensniveau:

 1. teamleden noemen zichzelf “ik” inplaats van “wij
 2. teamleden lijken elkaar toch niet zo goed te kennen
 3. teamleden zijn openlijk negatief naar elkaar
 4. teamleden beschouwen de toezeggingen van anderen niet als geloofwaardig.

Bouw vertrouwen op door:

 • elkaar minstens één keer persoonlijk te ontmoeten, het liefst bij de teamvorming
 • voldoende veiligheid te bieden waardoor het mogelijk is om alles te mogen zeggen
 • dat teamleden bevoegd zijn om beslissingen te nemen en ernaar te handelen
 • meningsverschillen en conflicten te benoemen en te gebruiken om tot betere oplossingen te komen
 • als teamleider positief voorbeeldgedrag tonen

Inzicht 3: “Soft” skills zijn essentieel

Virtuele teams die teambuilding en interpersoonlijke vaardigheidsontwikkeling hebben doorgemaakt, presteren beter dan teams die dat niet deden. Daarom zijn “soft” skills belangrijk.

Wat regelmatig voorkomt is dat de teamleden uitsluitend op basis van hun technische vaardigheden worden geselecteerd. De realiteit is dat teamleiders dikwijls weinig keuze hebben wie in hun team zal deelnemen.

De voor de hand liggende oplossing is om in je team minimaal de competenties samenwerking …

… en conflicthantering te ontwikkelen.

Ontbreken deze “soft” skills binnen je team?

3 tips:

 1. organiseer teambuildingsessies — idealiter uitgevoerd tijdens een eerste teamvergadering. Zo leren teamleden elkaar beter kennen, zakelijk en privé.
 2. Evalueer de ontwikkelingsbehoefte(n) van individuele teamleden en bied hen training on-the-job aan.
 3. Vraag om feedback van stakeholders naar het niveau van “soft” skills van jouw teamleden. Bied indien gewenst, aanvullende trainingen.
Over de schrijver
Jan Olav Smit is mede founder van DPP2. Hij is trainer, docent, auteur en sinds 2000 bezit hij het bureau HGMR dat maatwerk trainingen levert voor (direct) leidinggevenden en teams. De afgelopen 30 jaar adviseerde hij 100-en organisaties en trainde 1.000-en medewerkers, studenten en (direct)leidinggeven. Auteur van het boek "Ontketen Teamkracht".
Reactie plaatsen