Empathie

Empathie

Empathie is het vermogen om met de gevoelens of ideeën van een ander mee te leven; om jezelf in de positie van een ander te plaatsen. De basis voor geslaagde communicatie.

Empathie is een gevoel of beleving die automatisch wordt opgeroepen.

Bij inlevingsvermogen gaat het niet alleen om gevoelens en emoties. Je kunt ook gevoelig zijn voor de doelstellingen, belangen of wensen van iemand anders.

Empathie tonen betekent niet automatisch dat je het eens bent met je gesprekspartner.

Spiegelneuronen of spiegelcellen roepen en gevoel op als je een andere een handeling ziet uitvoeren. Het neuron weerspiegelt dus als het ware het gedrag van een ander. Bijvoorbeeld bij situaties waarin je mensen ziet die door toeval pijn lijden. Dan worden in de hersenen neurale circuits geactiveerd die betrokken zijn bij fysieke pijn. Als je ziet dat iemand met een hamer per ongeluk op zijn duim slaat dan heb jezelf ook een reflex van die handeling. Je trekt ook een pijnlijk gezicht en trekt je hand snel weg.

Empathie en autisme

Mensen met autisme of het syndroom van Asperger hebben een verminderd vermogen tot empathie voor een andere persoon.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • langs elkaar heen praten
  • grotere kans op meningsverschillen en conflicten
  • onbegrip
  • boven gemiddeld ziekteverzuim
  • verwaarlozing

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • effectieve communicatie
  • relatief weinig conflicten
  • tevreden klanten en medewerkers

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Spreek vertrouwen in iemand uit. Toon waardering en geef complimenten.

Toon begrip. Beeld je in hoe jij je zelf zou voelen in een besproken situatie en koppel dat terug door uit te drukken hoe spijtig je het vindt wat er aan de hand is. Daarnaast kun je al de hulp aanbieden die je redelijkerwijze kunt geven.

Luister. Empathie tonen betekent aandachtig luisteren. Toon interesse, knik en houd oogcontact. Laat je  gesprekspartner uitspreken en laat zijn zinnen afmaken.

Begrijp wanneer iets pijnlijk voor iemand is en hou daar tactvol rekening mee.

Toon begrip en respect voor andere standpunten, culturen, omgangsvormen en gewoonten. Behandel je medewerkers attent en met sympathie. Ze gaan anderen op dezelfde manier behandelen.

Maak tijd. Besteed elke week vijf minuten extra aan elke medewerker. Gebruik die om met hen te praten. Zonder agenda. Niet over het werk maar over algemene onderwerpen. Wees er voor hen.

Toon geduld. Zo’n 70% van de mensen heeft wat tijd nodig om zich op hun gemak te voelen om ter zake te komen. Een drietal minuten is voldoende. Begin een gesprek met een onderwerp dat niet werk gerelateerd is.

Behandel iedereen verschillend. Mensen verschillen. Ze hebben verschillende behoeften. Ze hebben verschillende dromen en zorgen. Ieder persoon is uniek en voelt zich het best wanneer hij op een unieke manier behandeld wordt.

Oordeel niet. Luisteren onbevangen, zonder oordelen. Je hoeft het niet eens te zijn met wat je gesprekspartner zegt. Luister gewoon om te begrijpen hoe hij de kwestie beleeft. Vat samen wat hij vertelde. Soms is dat niet zo eenvoudig. Zeker als het gaat om mensen waar je weinig affiniteit mee hebt of waarmee je het niet zo goed kunt vinden. Het komt er dan op aan jouw eigen waarden- en normenpatroon even opzij te zetten en in hun schoenen te stappen. Vraag je af waarom een normaal en verstandig mens zich zo zou opstellen of zou handelen zoals zij dat doen. Probeer te begrijpen wat ze willen.

Stel advies uit. Geef enkel advies als iemand daarom vraagt. Laat merken dat je wilt helpen door een luisterend oor te bieden en beschikbaar te zijn om hulp te bieden. Op een later tijdstip, als de situatie minder emotioneel geladen is, kan advies geven nuttig zijn.

Verwijs eventueel iemand door. Als iemand extreem gedrag vertoont, nodig hem dan uit om de kwestie buiten de werkuren te bespreken of verwijs hem door naar een geschikt iemand. Bijvoorbeeld iemand van personeelszaken.

Kopieer goede voorbeelden. Noteer alle leidinggevenden die veel empathie tonen. Observeer hun houding,  gedrag en taalgebruik. Tracht de resultaten van je analyse te vertalen naar je eigen situatie.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!