52 Krachtenveld thema's

52 krachtenthema's met 777 oplossingen 
Besluitvorming
Besluitvorming Zelfs een juiste beslissing is verkeerd als je die te laat...
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid is het fundament van een organisatie om goed te...
Capaciteit
Capaciteit Capaciteit is het vermogen tot opslaan of verwerken van: transport...
Carrière
Carrière Een carrière of loopbaan is de reeks van...
Commitment
Commitment Commitment is de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid. De mate...
Communiceren
Communiceren Communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen lullen. [Kees...
Complexiteit
Complexiteit Complexiteit is de som van een heleboel eenvoudige kleine...
Concurrentie
Concurrentie Concurrentie is de strijd tussen verschillende partijen om...
(sluimerende) Conflicten
(sluimerende) Conflicten Een conflict is een situatie waarin twee of meer...
Creativiteit
Creativiteit Creativiteit wijst naar het vermogen om iets nieuws te scheppen....
Cultuur
Cultuur Zo werken wij hier met elkaar. Organisatiecultuur is de...
Doen
Doen Doen is het uitvoeren van een taak. Actie! Mouwen opstropen en aan het...
Empathie
Empathie Empathie is het vermogen om met de gevoelens of ideeën van een...
Erkenning – waardering
Erkenning - waardering Erkenning is een licentie van vakbekwaamheid. Sommige...
Ervaring
Ervaring Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken,...
Flexibiliteit
Flexibiliteit De uitzondering van vandaag is de nieuwe klanteis van morgen....
Geld
Geld Geld wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de...
Humor
Humor Humor is het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te...
Informatie
Informatie Informatie is alles wat kennis toevoegt en zodoende onwetendheid of...
Integriteit
Integriteit Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van...
Inzetbaarheid
Inzetbaarheid Inzetbaarheid is de mate waarop middelen, mensen – machines...
Kennis
Kennis Kennis is het vermogen, informatie in kwalitatief goede beslissingen om...
Klanten
Klanten Een klant is de afnemer van een product of dienst. In de regel staat...
Lef – moed
Lef – moed Een onsje moed weegt zwaarder dan een ton geluk Lef of moed...
Leren
Leren Crisiservaringen kunnen je meer leren dan alle boeken over wijsheid. ...
Loyaliteit
Loyaliteit Loyaliteit of trouw is een morele verbondenheid, vasthoudendheid, of...
Luisteren
Luisteren Horen doen we allemaal, luisteren is een kunst. Luisteren bestaat...
Macht
Macht Macht is het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen...
Management
Management Management is mede verantwoordelijk voor het bepalen van de...
Mensbeeld
Mensbeeld Een mensbeeld is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat...
Methode
Methode Een methode is vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald...
Motivatie
Motivatie Motivatie is datgene wat jou tot bepaald gedrag drijft en heeft...
Nakomen afspraken
Nakomen afspraken Bij afspraak is de spraak afgelopen, tijd om te doen. ...
Planning
Planning Planning heeft betrekking op het proces om vooraf een inschatting te...
Plezier
Plezier Plezier is een essentiële levensbehoefte en –kracht van...
Prioriteit
Prioriteit Prioriteit is de rangschikking naar belangrijkheid. Voorrang...
Productiviteit
Productiviteit Productiviteit is het quotiënt van Resultaat en Offers (P =...
Regelgeving - procedures
Regelgeving - procedures Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct...
Respect
Respect Ieders houding, bepaalt de verhouding en daarmee onze verstandhouding....
Samenwerking
Samenwerking Samenwerking is met een groep mensen een gezamenlijk doel...
Status
Status Geen vogel vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt Er zijn...
Systemen
Systemen Een systeem is een als één geheel ervaren stelsel...
Tijd
Tijd Tijd heeft een sterke relatie met geld omdat veel tijd gerelateerde zaken...
Vaardigheden
Vaardigheden Vaardigheid is het vermogen een handeling bekwaam uit te voeren,...
Veranderen
Veranderen Veranderen is inspelen op de omgeving om te overleven en, zo...
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid is de verplichting van iemand om...
Verlangen
Verlangen Verlangen zonder actie is een droom Succes begint met verlangen. Een...
Vertrouwen
Vertrouwen Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Vertrouwen is de...
Visie
Visie Visie is een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil...
Volharden
Volharden Weten hoe je met negatieve dingen moet omgaan, is veel belangrijker...
Waarde
Waarde Waarde wordt gebruikt in diverse betekenissen zoals: objectieve waarde...
Winstgevendheid
Winstgevendheid Winstgevendheid, de rentabiliteit van een organisatie, is de...

Met het krachtenveldspel heb je binnen 20 minuten inzicht in de belangrijkste krachten die werken op de realisatie van jouw (team)doelstelling. Het hebben van een inspirerend doel wil nog niet betekenen dat je dit doel automatisch haalt. Je moet er wel wat voor doen ondanks mee- en tegenvallers.

Er zijn altijd remmers en versnellers die inwerken op jouw doelrealisatie. Remmers maken dat een doel niet (op tijd) wordt gehaald. Versnellers of ondersteunende krachten maken dat een doel juist wel wordt gerealiseerd.

In het Handboek “Ontketen Teamkracht” lees je hoe je deze krachten opspoort en met de 777 aangereikte oplossingsstrategieën jij de tools in handen krijgt om het krachtenveld in jouw voordeel te beïnvloeden.

Kaartspel met 56 kaarten onderverdeeld naar:

  • 13 houdings aspecten
  • 13 gedrags aspecten
  • 13 managementthema’s
  • 13 resultaatgebieden en
  • 4 wildcards

Inclusief uitgebreide handleiding met speluitleg.

Lerende organisatie scan

Try to persuade your visitor to download your E-book! Maybe you can make a list of the benefits or just write something about the awesome content that's inside!
No opt-in form has been selected
Ontdek met deze 40 vragen het lerende vermogen van jouw organisatie