Methode

Methode

Een methode is vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. Denk aan onderwijs-, behandel- of werkmethode.

Relevant is na te gaan of de toegepaste methode:

 • is gevalideerd door autoriteiten in het vakgebied en belang hebben bij de implementatie of toepassing van de methode
 • een gewenste reputatie oplevert
 • bewezen voordeel biedt
 • verschillen kent met andere methoden
 • exclusiviteit en concurrentievoordeel biedt

Methodisch werken is doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • patroonvorming kan leiden tot minder kritische houding en gedrag
 • wordt (ook) oneigenlijk gebruikt door ondeskundigen
 • maakt lui
 • sluit alternatieven uit
 • fraudegevoelig
 • afhankelijk van enkele personen

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • is inzichtelijk, efficiënt en effectief
 • vraagt om standaardmatig en efficiënt te werken
 • minder kans op fouten, lage faalkosten
 • is overdraagbaar, maakt dat manieren van werken snel bekend wordt bij anderen
 • kennis is systematisch opgeslagen en geborgd
 • maakt het handelen bespreekbaar voor evaluaties en verbeteringen

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Werk methodisch. Ontwikkel een systematische aanpak om zaken aan te pakken. Volg hiervoor een (gevalideerd) stappenplan met activiteiten die op elkaar aansluiten (procesmatig) om je doel te bereiken.

Verbeter (werk)methoden

 • Ken de (interne) klantwensen. Spreek je belangrijkste klanten en vraag naar hun wensen. Welke kenmerken van je product of dienst vinden zij belangrijk en op welk moment en in welke vorm willen zij jouw dienst of product ontvangen ?
 • Formuleer leidende principes. Kies ervoor om klantwensen te volgen. Actualiseer je visie en eventueel missie. Formuleer daarbij ook leidende principes die ‘wat’-, ‘waartoe’- en ’waarom’-vraag beantwoorden. Zij vormen de principiële, fundamentele uitgangspunten die direct raken aan het bestaansrecht van de organisatie. Bijvoorbeeld: “Wij leveren altijd binnen 24 uur”.
 • Communiceer nieuwe beleid. Leg iedere medewerker uit dat nieuwe werkmethoden nodig zijn.
 • Verbeter werkmethoden. Ga samen met je team werkprocessen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan Lean, TOC, QRM, Six Sigma, TPM of RCM. Stel vast welke nieuw gedrag daar bij hoort.

Train, train, train, beheers en optimaliseer de werkmethode. 

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!