Motivatie

Motivatie

Motivatie is datgene wat jou tot bepaald gedrag drijft en heeft invloed op de richting, intensiteit en volharding van jouw handelen.

Motivatie ontstaat uit een samenspel tussen jouw biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen en omgeving.

Er zijn 3 soorten motivatie:

 • intrinsiek: de drijfveer komt van binnenuit. Voorbeeld “Ik wil leren auto rijden; ik zet mij ervoor in om mijn rijexamen te halen: theorie & praktijk”.
 • extrinsiek: door druk van buitenaf kom ik in beweging. Voorbeeld “Mij wordt opgedragen om het archief op te ruimen. Eigenlijk heb ik hier geen zin in, maar ik doe het toch.” .
 • geconditioneerd: je doet dingen om via die activiteit een ander hoger te bereiken. Voorbeeld “Ik ben lid geworden van de plaatselijke toneelvereniging om nieuwe vrienden te vinden.”.

Strooks

Je kunt strooks gebruiken en richten op een persoon of op iemands gedrag. Een strook is een eenheid van erkenning. Mensen hebben een sterke behoefte aan erkenning, aanraking, complimenten of een bemoediging.

Strooks zijn positief of negatief, bijvoorbeeld:

 • positieve strooks: “Dit heb je goed gedaan.” of “Jij bent een kanjer.”
 • negatieve strooks:  “Ik erger me aan je geklaag!” of “Jij doet ook altijd de dingen verkeerd.”

Mensen hebben positieve strooks hard nodig in het leven. Je geeft ze vast veel aan kleine kinderen. Naarmate kinderen groter worden, krijgen ze meer negatieve strooks.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • boven gemiddeld ziekteverzuim, burn-out
 • reactief, vooral externe druk doet bewegen
 • ontevreden medewerkers, klaagcultuur, slachtofferrol
 • veel controle nodig
 • angstcultuur
 • lage productiviteit, de kantjes ervan aflopen

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden medewerkers
 • veranderingsgezind
 • hoge productiviteit, bereidheid tot extra inspanning
 • laag ziekteverzuim
 • proactief
 • plezier en flow in het werk
 • loyaliteit
 • hoge flexibiliteit
 • open sollicitaties

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Vind intrinsieke motivatie. De enige motivatie die écht werkt is intrinsieke motivatie. Geef jouw medewerkers brede, ruime, conceptuele doelen en alle ruimte om ze te bereiken op de manier die zij het beste achten. Zorg voor inspirerende doelen.

Bied uitdagend werk. Wanneer werk voldoende uitdaging en autonomie biedt, voelt het vaak niet als werk. Er zijn niet voor niets zoveel mensen die als ZZP’er vrijwillig voor zichzelf beginnen. De tijd lijkt voorbij te vliegen wanneer je in je element bent. Wil jij ook die staat van ‘flow’ realiseren in je team? Schuif eens met taken. Misschien ervaart de één iets als een ultieme uitdaging wat voor de ander routine is geworden.

Waardeer. Geef niet-financiële beloningen waardoor mensen zich echt gewaardeerd voelen. Waardeer met name de inspanning en niet alleen het resultaat. Geef positieve strooks. “Ik weet zeker dat je dit kan” of “Het is fijn jou in ons team te hebben”.

Stimuleer “zo-nu-en-dan-beloningen” tussen collega’s onderling. Iedere medewerker kan een collega een beloning  geven voor een uitzonderlijke prestatie. Maak het openbaar, zodat de erkenning direct bekend is bij andere collega’s. Omdat de beloning afkomstig is van een collega en niet van de baas, heeft het een andere (misschien wel diepere) betekenis. Het kan gaan om een relatief klein bedrag, zeg € 50,-, of om een openbaar schouderklopje of pluim zonder financiële consequenties. Topkoks beoordelen elkaar ook op deze wijze.

Ontwikkel een passend “Boeien & Binden” programma. Stel vast wat voor type medewerkers jij nodig hebt. Onderzoek wat hen motiveert om bij jouw organisatie of team te willen werken. Pas hier je beleid op aan:

 • geef medewerkers de vrijheid om binnen bepaalde grenzen zelf te bepalen hoe ze hun werk inrichten
 • vertrouw op de behoefte van medewerkers om zichzelf voortdurend te willen verbeteren
 • vertrouw op de behoefte van medewerkers om bij te willen dragen aan iets dat groter is dan hen zelf.

Bied speelruimte. Geef jouw medewerkers de ruimte om bijvoorbeeld 10% van hun tijd te besteden aan dingen die ze zelf willen. 3M en Google doen dit al jaren. Daaruit komen de beste ideeën naar voren, waarmee de organisatie dan weer haar voordeel doet. Vraag bij wijze van proef voor zes maanden, om professionals 10-20% van hun tijd vrij te laten besteden aan projecten van hun keuze om producten of diensten te verbeteren of te vernieuwen.

Organiseer een Pressure Cooker. Organiseer een bijeenkomst, een soort bedrijfsdag, en geef je medewerkers de uitdaging binnen 24 uur hun wildste ideeën uit te werken.

Voer een autonomiecheck uit. Medewerkers vinden dat ze nooit genoeg vrijheid hebben en bazen denken dat medewerkers er dan de kantjes vanaf lopen. Waarschijnlijk heeft niemand een flauw idee over hoe het nu eigenlijk gesteld is met de autonomie in de organisatie! Beantwoord de volgende vier vragen, waarop een cijfer van 0-10 gegeven kan worden. Het resultaat is aanleiding voor een gesprek met het management of team.


 1. Hoeveel autonomie heb jij over je taken en verantwoordelijkheden? Over dat wat je iedere dag doet?
 2. Hoeveel autonomie heb jij over je tijd? Dus hoe jij je uren indeelt.
 3. Hoeveel autonomie heb jij over jouw team? Kun jij de mensen waarmee je samenwerkt vrij kiezen?
 4. Hoeveel autonomie heb jij over de techniek? Over de wijze waarop jij je werk aanpakt, welke middelen of methode je gebruikt?
Laat de touwtjes eens vieren. Leidinggevenden controleren graag over hoe het gaat. Over het algemeen werkt het laten vieren van die touwtjes vaak heel goed om prestaties te verbeteren. Betrek je team bij het bepalen van hun targets of doelstellingen. Mensen leggen de lat zelf vaak hoger dan je denkt! Stel meer vragen dan instructies.

Houd spreekuur in plaats van bilateraaltjes. Laat mensen naar je toekomen als ze daar zelf behoefte aan hebben.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!