Inzetbaarheid

Inzetbaarheid

Inzetbaarheid is de mate waarop middelen, mensen – machines – processen, voor de doelrealisatie een bijdrage leveren.

Als manager is het de uitdaging om medewerkers voor langere termijn inzetbaar en beschikbaar te houden.

Capaciteit is een combinatie van inzetbaarheid en beschikbaarheid.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • ontevreden klanten
 • boven gemiddelde faalkosten
 • boven gemiddeld ziekteverzuim
 • stress, burn out
 • bovengemiddeld personeelsverloop

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden klanten
 • tevreden en loyale medewerkers
 • hoge productiviteit
 • voldoende capaciteit, vrije ruimte om calamiteiten op te vangen
 • flexibiliteit
 • open sollicitaties


Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Investeer in goede werkmethoden, – omstandigheden, arbeidsverhoudingen en -voorwaarden. Hiermee blijft de inzetbaarheid van medewerkers op niveau om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven.

Verhoog de inzetbaarheid van medewerkers:

 • vind de intrinsieke motivatie en vind passend werk
 • sluit aan bij levensfasen van medewerkers
 • bied uitdagende taken
 • geef passende bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • ontwikkel de juiste competenties
 • zorg voor ARBO-proof werkomstandigheden
 • bevorder de vitaliteit: energie, motivatie en veerkracht
 • monitoor de gezonde balans tussen werk en privé
 • sta open voor aangepaste werktijden, maak flexibel werken mogelijk (het nieuwe werken)
 • bevorder zelfroosteren en geef medewerkers de verantwoordelijkheid om de inzetbaarheid, binnen kaders, zelf te in te delen.
 • bevorder het leer – en verandervermogen
 • bevorder persoonlijke ontwikkeling

Bevorder (interne) mobiliteit, bijvoorbeeld door jobrotation. Zowel gericht op promotie als demotie. Introduceer stages bij collega organisaties.

Richt een fleximatrix in. Maak een overzicht van je medewerkers en kenmerken van inzetbaarheid onder andere rekening houdend met % dienstverband, motivatie, talenten, sterke punten, kernkwaliteiten, kernvaardigheden, teamrol en mate van senioriteit. Stem hier je persoonsbeleid op af.

Voer strategisch personeelsbeleid. Stuur op gemiddelde leeftijd, in-, door- en uitstroom, het verhogen van het gezondheidspercentage. En een planning van gewenste competenties en capaciteiten, gerelateerd aan opleidingen, trainingen, stages en jobrotation.

Voer jaargesprekken. Maak plannen om het niveau van inzetbaarheid te handhaven of te verhogen.

Faciliteer een lerend netwerk. Bevorder de bereidheid om openlijk kennis te delen hoog. Op intranet of in leergroepen.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!