Winstgevendheid

Winstgevendheid

Winstgevendheid, de rentabiliteit van een organisatie, is de mate waarin winst wordt gemaakt met het geïnvesteerde kapitaal (opbrengsten minus kosten).

Winst is, binnen een kapitalistisch systeem, een voorwaarde voor een onderneming om op langere termijn te overleven. De winst is nodig voor winst- en dividenduitkering, continuïteit en groei van de onderneming.

Er zijn aannames nodig om de winstgevendheid te kunnen bepalen. Bijvoorbeeld in welke periode kosten vallen, en of bepaalde omzet al als gerealiseerd beschouwd mag worden.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • ontevreden aandeelhouders
  • ontevreden medewerkers
  • onbeheersbare kosten
  • achterblijvende omzet
  • verliesgevend
  • liquidatie

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • positieve reputatie en imago
  • tevreden aandeelhouders
  • tevreden medewerkers
  • continuïteit en groei(plannen)

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Verhoog winstgevendheid door de opbrengsten te verhogen en de kosten te verlagen.

Verhoog de opbrengsten. Richt je op kansrijke markten & klanten. Waardeer je klanten en deel ze in naar categorieën. Van welke klanten wil je er meer hebben? Richt daar je energie op. Stel vast wat de succesfactor van je organisatie of team is en vergroot deze inzet.

Verbeter het financieel beheer.

Verbeter interne processen en productie. Vind aansluiting met klantenwensen zoals flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en prijs.

Optimaliseer de inzet van je medewerkers. Verbeter de inzet, capaciteit en ondersteuning van je medewerkers. Verhoog het gezondheidspercentage. Zorg voor vitale medewerkers.

Blijf innoveren en groeien. Investeer in nieuwe producten, diensten en werkprocessen.

Maak realistische calculaties. Besluit op basis van bedrijfscriteria of je een order accepteert. Beschik over actuele en realistische normen. Vermijd risicovolle projecten en accepteer zo min mogelijk verliesgevende orders.

Verlaag je maximale risico. Verricht een risicoanalyse en ontdek je grootste risico’s. Stel je maximale verlies vast, jouw riskappetite. Verlaag jouw maximale risico door het nemen van mitigerende maatregelen.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!