Vaardigheden

Vaardigheden

Vaardigheid is het vermogen een handeling bekwaam uit te voeren, verkregen door praktische ervaring en regelmatig oefening.

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden, omdat deze naast kennis een belangrijke factor is om doelen te bereiken.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • ontevreden klanten
  • bovengemiddelde faalkosten
  • stress, bovengemiddeld ziekteverzuim
  • niet of onvoldoende beschikbaar

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • tevreden klanten
  • tevreden en loyale medewerkers
  • effectief, efficiënt
  • concurrentievoordeel
  • hoge kwaliteit
  • open sollicitaties

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Train, train, train. Leid je mensen op in datgene wat nodig is voor hun  werk.

Bevorder het leren van nieuwe vaardigheden. Maak medewerkers bewust dat werkzekerheid in de toekomst mede afhankelijk is van vaardigheden en leervermogen.

Geef of faciliteer trainingen. Versterk het zelfvertrouwen in je team door trainingen aan te bieden. Laat de trainer specifieke situaties oefenen. Betrek je team bij de keuze van een training. Geef bijvoorbeeld iedereen de opdracht om een trainingsinstituut te vinden. Definieer welke informatie je nodig hebt om (gezamenlijk) tot een keuze te komen.

Bouw verder op sterke punten. Laat medewerkers vaardigheden ontwikkelen op punten waar zij al goed in zijn. Liever van een 7 een 8 maken, motiveert mensen meer dan een zwakke vaardigheid van een 4 naar een 5 ontwikkelen.

Hanteer het leerling- gezel – meester systeem. Een eeuwenoude methode waarbij de leerling meeloopt met de gezel of meester en zich gaandeweg door afkijken, oefenen, meelopen, overnemen de beroepshandelingen eigen maakt. De leerling wordt hiermee gezel en mag zich na vele jaren Meester noemen. Het centrale thema hierbij is de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de medewerker.

Kaizen. Maak er een gewoonte om dagelijks tips en trucs uit te wisselen om vaardigheden continu te verbeteren.

Doe aan jobrotation. Laat medewerkers periodiek wisselen van activiteiten en taken. Hierdoor neemt het leervermogen en het pallet van vaardigheden toe. Bovendien kan een frisse blik leiden tot nieuwe inzichten voor een betere aanpak.

Introduceer stages bij collega bedrijven. Wissel personeel uit om vaardigheden te delen.

Experimenteer. Maak verschillende kleine groepen en test verschillende typen vaardigheden en overleg continu. Leer van elkaar. Kopieer wat echt goed werkt. Maak instructievideo’s voor collega’s en zet die op intranet.  Creëer leerprojecten of hou wat klussen achter de hand die je als leerobject aanbiedt.

Kijk wat anderen doen. Onderzoek hoe zij zaken aanpakken en welke opleiding en training medewerkers volgen.

Benader de branchevereniging. Vraag experts of adviseurs welke trainingen beschikbaar zijn voor het probleem dat je aandraagt.

Gebruik intranet, prikbord of een poster bij de koffieautomaat om verborgen vaardigheden op te sporen. Bevraag binnen de organisatie naar de ervaring die je zoekt. Wellicht komt uit onverwachte hoek het gewenste antwoord.

Trek ontbrekende ervaring aan. Huur flexkrachten in of trek nieuwe medewerkers aan.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!