Geld

Geld

Geld wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel en rekeneenheid.

Voorbeelden van remmende krachten:

  • te weinig geld verhoogt de urgentie om te veranderen
  • knelpunten blijven bestaan mede door gebrek aan geld
  • krimp, afslanking, liquidatie
  • teveel geld: kans op arrogante houding en gedrag

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

  • gemakkelijk indien voldoende aanwezig
  • tevreden aandeelhouders
  • bevordert besluitvorming
  • basis voor continuïteit en groei


Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Maak een globale begroting. Maak een overzicht van te verwachten kosten en inkomsten.

Richt een goede financiële rapportering in. Rapporteer periodiek belangrijke kengetallen de “gezondheid” van de organisatie weergeven. Vergelijk kengetallen met branchegenoten en analyseer de verschillen.

Win advies in. Vraag adviseurs en financieel experts om de organisatie financieel gezonder te maken.

Bekijk de investering van tijd, geld en middelen opnieuw. Toets of je bezorgdheid gerechtvaardigd is. Vind een manier om de budgetten anders te verdelen. Verschuif de prioriteiten.

Bouw een overtuigend zakelijk argument op. Presenteer een inspirerend plan aan de financiers met achtergrond, aanleiding, reeds behaalde resultaten, huidige stand van zaken, doelen, implementatieplan, de kosten, de voordelen en het verwachte rendement. Vind extra steun. Gebruik het tussenresultaat als hefboom om nieuwe investeringen te vragen. Ook successen uit het verleden kunnen het vertrouwen verhogen om aan extra geld te komen.

Onderzoek of er binnen de organisatie een (verborgen) potje is met geld.

Speur verspillingen op. Stop overmatige uitgaven of verspillende activiteiten. Ga met de stofkam door alle bedrijfsactiviteiten. Wellicht vind je hiermee voldoende geld voor je plan.

Leen geld bij bank. Zorg dan dat je goed voorbereid bent. Maak een risicoafweging, bijvoorbeeld dat je het geld niet of niet op tijd kunt aflossen. Overleg een geloofwaardig ondernemingsplan en bewijs dit het liefst met een positief trackrecord.

Maak gebruik van Borgstellingsregelingen van de overheid. Starters en technologisch innovatieve bedrijven kunnen rekenen op extra steun van de overheid. Voor snelgroeiende bedrijven is de regeling Groeifaciliteit in het leven geroepen. De Groeifaciliteit verlaagt het risico voor externe financiers met 50% middels een overheidsgarantie. De borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) biedt uitkomst. De overheid staat dan garant voor een deel van je lening. De bank toetst of jouw bedrijf in aanmerking komt voor borgstellingskrediet.

Maak gebruik speciale regelingen en subsidies. Met name voor innovatieve bedrijven of organisaties die onderzoek doen naar technologische vernieuwing zijn diverse financieringsregelingen. Er zijn ruim 300 soorten subsidies die speciaal op ondernemers gericht zijn. Schakel hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in om je hierin te adviseren.

Vind financiering bij informele investeerders. Benader hen met een overtuigend plan. Afhankelijk van je financieringsbehoefte kies je voor crowdfunding, Business Angel netwerk, regionale ontwikkelingsmaatschappijen of participatiemaatschappijen.

Gebruik creativiteit en verstand. Vorm een kleine groep mensen. Leg hen uit wat de situatie is vraag hen welke oplossingen zij kunnen bedenken om te ontsnappen aan financiële beperkingen.

Wellicht is het tijd om iets te veranderen. Bekijk grondig hoe nu met tijd, geld en middelen wordt omgegaan. Kies eens een andere benadering. Het mes in sommige kosten zetten. Verantwoordelijkheden anders toewijzen.

Ontwikkel een controlemechanisme om je toekomst te beschermen. Richt eenvoudige controlemechanismen in waarmee je de belangrijkste aspecten van de gezondheid van jouw bedrijf bewaakt. Laat je team weten dat financiële verantwoording cruciaal is voor een sterke organisatie, dat hun werkgelegenheid ervan afhangt en de continuïteit kunnen waarborgen. Vaak leidt dit tot meer respect en verbondenheid met de veranderingen.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!