Vertrouwen

Vertrouwen

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Vertrouwen is de bereidheid van een persoon of groep mensen om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep. Daarbij is het uitgangspunt dat de één gelooft dat de ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan. Het gaat om de verwachting dat de andere partij handelt op een manier die hem niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt.

Als je iemand niet vertrouwt, is de natuurlijke neiging om dit persoon extra te controleren. Gevolg: de ander voelt heel goed het gebrek aan vertrouwen en verliest hierdoor zelfvertrouwen. Met het gevolg dat de kwaliteit van het werk afneemt. Voilà, … jouw beeld wordt bevestigd.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • ontevreden klanten en medewerkers
 • er wordt veel gesproken over het woord “vertrouwen”, een signaal dat daar “iets” mee is
 • wantrouwen, verborgen agenda’s
 • eerst zien dan geloven
 • klagen, zuchten, puffen
 • stress, burn-out
 • bovengemiddeld personeelsverloop

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden klanten
 • tevreden en loyale medewerkers
 • eerst geloven, dan zien
 • veilige cultuur
 • geloof in eigen en andermans kunnen
 • doorpakken, besluiten en doen
 • veranderingsgezind, ontwikkelingsgericht
 • constructieve samenwerking
 • ruimte voor leren
 • goede reputatie en imago

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Kom afspraken na. Wees realistisch als je afspraken maakt. Liever een “nee” dan een “ja” die je niet kunt waarmaken. Neem verantwoordelijkheid, verwijt niemand. Geef  “ïk”-boodschappen als zaken anders zijn gelopen.

Praat recht door zee. Vertel de waarheid, laat mensen weten waarvoor jij staat en doe dit in eenvoudige taal. Verdraai de waarheid niet in jouw voordeel maar laat een eerlijke indruk na. Ook bij slecht nieuws; het is niet leuk maar wel waar.  Wees transparant over jouw verwachtingen ten opzichte van anderen.

Herstel fouten. Zet recht wat je verkeerd deed. Bekijk samen met de ander of je de situatie kan repareren.

Toon loyaliteit. Erken de bijdrage van anderen, vertegenwoordig anderen die er niet bij zijn om voor zichzelf op te komen.

Geef vertrouwen. Schenk andere mensen vertrouwen, geef hen kansen om te tonen dat ze het vertrouwen waard zijn.

Vind een inspirerend persoon om ieders vertrouwen te versterken. Nodig een bezielende spreker of trainer uit. Een film of verhaal kan ook veel enthousiasme geven. Iemand die ondanks allerlei ontberingen toch zijn doel heeft gehaald, mede door het vertrouwen dat hij heeft gehad. Leer van deze verhalen. Elke topsporter staat hier model voor.

Zet één stap tegelijk en vier het succes. Elke stap voorwaarts versterkt het (zelf)vertrouwen.

Maak gezamenlijk iets moeilijks door. Ga bijvoorbeeld onder leiding van een outdoor trainer een dag naar het bos en verken als team de mogelijkheden om iets nieuws te ontdekken. Een bijzondere ervaring voor het gehele team. Laat iedereen aan bod komen. Bespreek het thema “gebrek aan (zelf)vertrouwen”. Leg de verbinding van nieuwe ervaring naar de werksituatie. Een bekende oefening is de Spinnenweb.

Vertel dagelijks je teamleden dat je in hen gelooft. Dat je hen waardeert en respecteert. Neem de tijd om al je teamleden goed te leren kennen. Ken ieders kwaliteiten, drijfveren, doelen, teamrol en toekomstplannen.

Coach je teamleden zodat zij grotere uitdagingen durven aan te pakken.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!