Integriteit

Integriteit

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die eerlijk en oprecht is. Zo’n persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid. Zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt. Heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon in relatie tot werk is iemand die zich houdt aan de waarden en regels die daarvoor gelden.

Integriteit is een thema bij:

 • gedragscode
 • financiële belangen
 • nevenwerkzaamheden
 • melden van vermoedelijke misstanden
 • eed – belofte – gedragscode
 • informatiebescherming, omgaan met privégegevens
 • omgaan met relatiegeschenken, dinertjes, uitjes, …
 • inkopen en aanbesteden
 • onderzoeken bij werving en selectie

Integriteit is een kwaliteitsaspect van een organisatie. Veel organisaties hebben de interne doelstelling zich verder te ontwikkelen als integere organisatie.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • corruptie, door middel van steekpenningen orders kopen, omkopen van klanten
 • laten omkopen door leveranciers
 • vriendjespolitiek
 • verborgen agenda’s
 • schijnvertoningen
 • afrekencultuur als “overtredingen” worden gemeld
 • gewetensnood

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • transparante regels en besluitvormingsprocessen
 • duidelijke normen en waarden
 • open cultuur
 • positief imago en reputatie

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Zet integriteit op de agenda van teamvergaderingen. Integriteit is bewustwording en bevordert de bedrijfscultuur waarin iedereen aanspreekbaar is op houding en gedrag. Hanteer en bewaak heldere spelregels over wat wel en niet acceptabel is. Bespreek het moreel verantwoord handelen. Benoem mogelijke probleemsituaties. Bied steun om open te zijn over de redenen van keuzes en gedrag.

Stel een compliance-officer of vertrouwenspersoon aan. De compliance officer ziet toe op de integriteit en is als vertrouwenspersoon aanwezig waar medewerkers met vragen en problemen op het gebied van integriteit terechtkunnen. Voorbeeld: “Wanneer is het aannemen van een relatiegeschenk of een kerstpakket van een klant schadelijk voor de reputatie van de organisatie?”.

Toon integer voorbeeldgedrag. Met name door bestuur, directie en management.

Communiceer het integriteitsbeleid. Informeer je medewerkers over de normen en waarden inzake integriteit. Benoem voorbeelden van wat “mag” en wat over “de streep” is. Hang een poster met bijvoorbeeld de 10 integriteitsregels in de koffiecorner.

Voorkom integriteitsschendingen. Ontwikkel goede instructies, procedures, gedragscodes en functiescheiding. Vermijd solistisch optreden door gebruik te maken van het vier-ogensysteem (bijvoorbeeld bij het overdragen van kantine- en automaatgelden). Vraag altijd meerdere offertes aan.

Publiceer een serie dilemma’s op intranet. Eventueel met een forumfunctie om verschillende meningen te peilen. Zorg voor een professionele moderator.

Organiseer workshops. Schakel eventueel een extern bureau in. Zij gebruiken managementgames en rollenspellen om dilemma’s bespreekbaar te maken.

Schakel een “mysterie klant” in. Onderzoek hiermee om te achterhalen hoe derden tegen de integriteit van uw organisatie aankijken.

Neem integriteitoverschrijdingen op in het risicoregister. Integriteitsrisico’s zijn tot op zekere hoogte onvermijdbaar. Neem ze altijd mee in het riskassessment en risicoprofiel.

Voer een anonieme kliklijn in. De directie wil graag ook slecht nieuws horen. De klikker heeft de waarborg hiervan geen negatieve gevolgen te ondergaan.

Bestraf  corrumperende praktijken. Spreek jouw medewerkers aan als ze de voorschriften en afspraken negeren of overtreden. Zet hun houding en gedrag naast die van de gehanteerde integriteitsnorm. Eis dat ze 100% verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen. Maak een aantekening van een normovertreding in het personeelsdossier.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!