Prioriteit

Prioriteit

Prioriteit is de rangschikking naar belangrijkheid. Voorrang betekent dat je iets een hogere prioriteit geeft, en daardoor eerder aan de beurt is.

Prioriteiten stellen is bezig zijn met de zaken die belangrijk zijn. Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • ontevreden klanten
 • frustratie door uitstel, afstel of besluiteloosheid
 • lage productiviteit en efficiency
 • stress

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden klanten
 • goede besluitvormingscriteria en besluiten
 • hoge productiviteit
 • optimale capaciteitsbenutting
 • doelen worden gehaald

Wat je kunt doen

Op organisatieniveau

Schep duidelijk. Geef aan op wat de strategische doelen zijn en in welke volgorde besluiten worden genomen gezien de gestelde prioriteiten. Bijvoorbeeld: prio 1 = klant centraal zetten, prio 2 = op tijd leveren, etc. Bepaald mede hiervan de gewenste houding en gedrag van medewerkers.

Communiceer de prioriteiten van de organisatie. Gebruik de geëigende communicatiekanalen om medewerkers, leveranciers en klanten hierover te informeren.

Op productieniveau

Bepaal de werklast en werkvolgorde op basis van gegeven prioriteiten. Maak een capaciteitsoverzicht van mensen, machines, inhuur en inkoop. Analyseer de levertijden van producten en diensten. Koppel de werklast aan de logistieke doelen van de organisatie. Bepaal de optimale werkflow op basis van operationele doelen zo als bijvoorbeeld:

 • korte levertijd, zo vers mogelijk leveren
 • flexibiliteit
 • zo min mogelijk onderhanden werk
 • 100% leverbetrouwbaarheid
 • capaciteitsbenutting tussen 80 en 90%
 • zo’n laag mogelijk voorraadniveau (half)producten
 • maximaal X % te laat geleverde orders

Hanteer prioriteitsregels om tegemoet te komen aan de organisatiedoelen. Bijvoorbeeld:

 • FIFO  >>First In First Out
 • LIFO  >> Last In First Out
 • RANDOM  >> willekeurig starten van orders
 • KBE  >> Kortste Bewerkingstijd Eerst
 • LBE  >> Langste Bewerkingstijd Eerst
 • VLE  >> Vroegste Leverdatum Eerst
 • LKE  >> Lastige Klant Eerst
 • De combinatie van de KBE en VLE – regel zorgt bijvoorbeeld voor het minste onder handen werk in combinatie met hoge leverbetrouwbaarheid.

Op persoonlijk niveau

Volg een cursus timemanagement. Of lees de honderden tips uit de wereld van LifeHacking.

Vertrouw op je onderbuikgevoel. Weeg twee taken en voel aan welke aan jij eigenlijk moeten werken. Voel wat op dat moment het belangrijkst is in je werk. De keuze dient zich aan.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!