Management

Management

Management is mede verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie, het financieel beheer, een flexibele organisatie, marketing en innovatie.

Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven – soms sterk veranderende – context.

Voorbeelden van remmende krachten:

 • gebrek aan energie en enthousiasme
 • nieuwe initiatieven zijn vooral lastig
 • accepteert middelmatige prestaties
 • overdrijft hoe moeilijk targets te halen zijn
 • neemt geen standpunt in
 • heeft slecht beoordelingsvermogen
 • werkt niet samen, doet veel alleen
 • geeft het slechte voorbeeld: geeft anderen of de omstandigheden de schuld
 • komt afspraken niet na
 • verzet zich tegen nieuwe ideeën, gaat moeilijke gesprekken uit de weg, verwerpt goede voorstellen en ideeën van collega’s en medewerkers
 • leert niet van fouten, denkt alles te weten
 • toont geen emotionele betrokkenheid
 • pakt mensen onnodig hard aan, is ontoeschietelijk en ontoegankelijk, deelt zelden complimenten uit.
 • beschikt over te weinig stuurcapaciteit op het gebied van instructie – bevelen – coachen – ondersteunen
 • ontevreden medewerkers
 • bovengemiddeld personeelsverloop, ongewenste uitstroom
 • lage productiviteit
 • boven gemiddeld ziekteverzuim

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • organisatie is financieel gezond, heeft goede reputatie, levert waarde, heeft een gezond werkklimaat
 • toont constructief voorbeeldgedrag: inspirerend, communicatief, benaderbaar
 • boort en benut potentieel aan van mensen – machines – capaciteiten
 • hoge productiviteit
 • besluitvaardig
 • neemt verantwoordelijkheid en biedt dekking
 • tevreden en loyale medewerkers
 • tevreden klanten

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Voor managers

Wees voorspelbaar. Geef mensen zo veel mogelijk informatie over wat er gaat gebeuren en wanneer. Bied veiligheid.

Toon begrip. Leg goed uit waarom de door te voeren maatregelen en veranderingen noodzakelijk zijn.

Controleer. Geef mensen een stem in hoe dingen gaan gebeuren.

Toon compassie. Plaats jezelf in de schoenen van je medewerkers en toon medeleven als er pijnlijke maatregelen moeten worden genomen.

Delegeer daar waar mogelijk. Maak je zoveel mogelijk misbaar.

Vervang. Stel een Interim manager aan om een klus te klaren.

Maak een eigen kweekvijver. Vind het verborgen potentieel. Traceer pro-actieve mensen, de klimmers, in je organisatie. Zij die altijd streven naar verbeteringen. Die zijn intrinsiek gemotiveerd. Zij maken anderen enthousiast. Ga het gesprek aan of zij op termijn in zijn voor een managementfunctie.

Blijf jezelf ontwikkelen. Vind voorbeelden buiten jouw eigen organisatie. Lees memoires van bekende leiders of managementboeken over veranderingen. Bezoek een organisatie die met succes veranderingen heeft doorgevoerd. Doe je voordeel met de ervaringen van anderen.

Varieer in leiderschapsstijlen. Bijvoorbeeld in situationeel leiderschap. Maak vier de basisstijlen van leiderschap eigen: instrueren, ondersteunen, coachen en delegeren. Observeer de houding en gedrag van jouw medewerkers en pas daar jouw eigen gedrag op aan waardoor je met vrij grote zekerheid weet wat het resultaat wordt van jouw interventie.

Misschien ben jij het probleem! Als je niet precies weet wat je moet doen, vraag advies aan collega’s of een businesscoach. Er is allerlei hulp beschikbaar. Zorg dat je deze krijgt.

Voor teamleden

Werk aan een positief resultaat. Ga het gesprek aan met het management. Bereid je goed voor. Start bijvoorbeeld met de volgende vragen: “We hebben een probleem en we hebben jouw hulp nodig.” En “We hebben enkele oplossingen bedacht waarop jij ons kunt helpen.” en “We zijn benieuwd naar jouw inzichten omtrent … om daar ons voordeel mee te doen.”.

Verwerf steun. Besef dat solo acties zelden succesvol zijn. Je bent en blijft vaak afhankelijk van anderen. Politiek en hiërarchische beleefdheden en overwegingen zijn standaard onderdeel om plannen te realiseren. Investeer tijd in het verwerven van steun, bepalend voor het teamsucces.

Maak het makkelijk om ja te zeggen. Als je steun zoekt, maak het dan voor de ander zo aantrekkelijk dat makkelijk is om ja te zeggen. Zorg dat hij zo min mogelijk tijd en energie in jouw zaak hoeft te stoppen om jouw wens te vervullen.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!