Plezier

Plezier

Plezier is een essentiële levensbehoefte en –kracht van ieder mens. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we doen, met en voor elkaar. Ongeacht wie je bent of wat je rol is.

Met plezier slagen we beter in wat we willen bereiken.

Plezier is een vorm van intrinsieke motivatie, leidt tot verantwoordelijkheid nemen en eigen initiatief.

Plezier is een piekervaring of flow, een optimale ervaring waarin je met volle aandacht en concentratie aan een taak verbindt. Dingen doen waar jij jouw unieke capaciteiten en talenten in kwijt kunt. Plezier in de zin van flow staat voor het gevoel dat je op het topje van kunnen balanceert en dat je bezig bent met datgene waar je goed in bent; jouw sterke punten, jouw kracht.

Met plezier creëer je enorm gedreven samenwerkingsverbanden en loyale klanten. Niet omdat jij dat wilt, maar omdat de ander graag bij je blijft en met je samenwerkt. Omdat jij voorziet in het plezier van die ander. Plezier is geven en krijgen, in die volgorde. Delen.

De kracht van plezier is bewustzijn. Plezier maakt mensen bewust van hun eigen invloed en kracht. Met plezier geef je kleur en betekenis aan doelstellingen.

Werkplezier is de situatie dat je met een glimlach naar je werk gaat, dat collega’s je helpen en oprechte interesse tonen. Een baas die je in je waarde laat en jou zinvol werk geeft, met de ondersteuning en uitdaging die je nodig hebt.

Werkplezier is trots zijn op je werk.

De mate waarin jij plezier op het werk beleeft, wordt bepaald door vier factoren:

 • persoonlijk welbevinden
 • de werkplek
 • inhoud van je werk
 • relatie met je collega’s.

Stress en plezier

Wie meer werkplezier heeft, produceert meer en is minder vatbaar voor stress. Af en toe hard werken om een deadline te halen, kan ook een kick geven!

Voorbeelden van remmende krachten:

 • jaloezie
 • frustratie
 • personeelsverloop
 • bovengemiddeld ziekteverzuim

Voorbeelden van ondersteunende krachten:

 • tevreden klanten
 • hoge productiviteit
 • saamhorigheid, delen van kennis en ervaringen
 • tevreden en loyale medewerkers
 • hoge veranderbereidheid
 • spontane ideeën voor nieuwe of verbeterde producten en diensten
 • open sollicitaties

Wat je kunt doen om deze kracht positief te beïnvloeden

Maak het thema plezier als één van de hoofdwaarden van je organisatie of team.

Vertaal de waarde plezier in concrete acties en rituelen. Zoals bijvoorbeeld een wekelijkse borrel waar altijd een bijzonder verhaal wordt gedeeld. Geef ook inhoud aan het gedrag van waaruit plezier kan ontstaan zoals open communiceren, integer handelen, heldere agenda en concreet uitspreken van verwachtingen.

Selecteer mensen op houding en gedrag. Vraag naar plezierige ervaringen van sollicitanten en hoe zij dat in hun toekomstige werkkring verwachten.

Geef vrijheid. Geef medewerkers ruimte tot het nemen van eigen initiatieven. Dat creëert een gevoel van eigenaarschap. Vrijheid betekent bevoegd zijn tot handelen en gaat hand in hand met het dragen van verantwoordelijkheid. Vrijheid kun je geven op verschillende gebieden zoals:

 • eigen tijd en werklocatie indelen
 • naar eigen inzicht handelen
 • realiseren van organisatie- en persoonlijke idealen (shared values)

Bewaak de werk-privé balans. Werken onder hoogdruk kan plezier opleveren. Maar wordt deze druk te hoog of de periode te lang dan treedt  stress op. Zoek met elkaar steeds naar de optimale balans. Kijk dan bijvoorbeeld naar werkdruk, variatie, thuissituatie en stressfactoren.

Waardeer. “Top!”, “Geweldig!”, een bos bloemen, een extra vrije dag, een dinerbon, etc. Waardering geven en krijgen geeft mensen energie, een boost, plezier. De erkenning voor behaalde prestaties is voor de meeste mensen kenmerkend voor extreme voldoening van het werk. Dit vertaalt zich in gevoel voor trots en voldoening, zich nuttig voelen en respect. De belangrijkste waardering is klantwaardering. Die staat met stip nummer één! Zorg dat dit soort waardering ook terecht komt bij hen die de prestatie leverden.

Bied kansen en uitdagingen. Mensen vinden het heerlijk om prestaties neer te zetten. Als ze hiervoor de kans krijgen en weten dat fouten maken is gepermitteerd dan vormt dit een grote plezierfactor. Bied kansen en uitdagingen aan zoals bijvoorbeeld:

 • mogelijkheid tot persoonlijke groei (bied iemand een cursus coaching aan)
 • ontwikkelen van professionaliteit (ingewikkelde klus, grote klant, complex project)
 • variatie in het werk
 • experimenteren
 • doorgeven van kennis en vaardigheden (mentorship voor junioren)

Bevorder een inspirerende werkomgeving. Besteed aandacht aan werkomgeving. Afhankelijk van het soort werk kun je kiezen voor kantoortuin, zitjes, crearuimtes, concentratiewerkplekken en stilteruimtes. Maak een ontspanningsruimte met leestafel, tafeltennis, flipperkast, gameconsole een discohoek.

Besluit samen over koffie – thee – muziek – kunstwerken – pauzes – rookbeleid.

Vier successen. Sta eens stil bij de prestaties van je team. Deel en vier succes en voed het gevoel voor trots en saamhorigheid. Zie ook eens de humor in van mislukkingen: neem jezelf niet zo serieus. Toast op die ene geweldige blunder. Laat zien dat je plezier hebt in je werk. Maak ook gebruik van traditionele feestdagen zoals Sinterklaas of Kerst. Organiseer een feest voor kinderen en partners van je medewerkers. Hou eens een sportdag of karaoke-avond. Ook goed om te relativeren en over andere zaken te praten alleen over werk.

Voel je goed, lekker in je vel, maak plezier in het dagelijks leven:

 • investeer aandacht en tijd in mensen
 • blijf in beweging.
 • zie vooral de zonnige kant van een situatie
 • doe dingen die jouw zelfvertrouwen vergroten en plezier geven
 • glimlach

Bij afnemend werkplezier. Als je (te) vaak met tegenzin naar het werk gaat, is dat een signaal om serieus te nemen. Dan is het tijd om na te gaan wat hiervan de reden is. En wat kun je daar zelf aan doen? Werkplezier hangt bijvoorbeeld af van de inhoud van je werk, van de arbeidsomstandigheden, van collega’s. Maar jou eigen verwachtingen en keuzes spelen de hoofdrol. Wat vind je belangrijk in je werk, wat zijn jouw sterke kanten, hoe sterk komt dat aan bod in jouw baan? Hoe goed past jouw baan bij jouw drijfveren? Ga een goed gesprek aan met je leidinggevende.

Wil je contact opnemen?

Klik dan op onderstaande button!